Terveydensuojeluviranomaisille ilmoitettaville toiminnoille tulee uusi valvonnan perusmaksu

Terveydensuojelulain (763/1994, TsL) maksullisuutta on laajennettu vuosittaisella valvonnan perusmaksulla, jota aletaan periä vuoden 2022 alusta lähtien laissa määritellyiltä toimipaikoilta ja toiminnoilta. Veroluontoisen maksun suuruus on laissa määrätty 150 euroa. Lähtökohtaisesti valvonnan perusmaksu peritään toiminnanharjoittajilta, joiden tulee tehdä ilmoitus toiminnastaan kunnan…

Perusmaksu elintarvikevalvonnasta

Valvonnan perusmaksu vuonna 2022 Vuoden 2022 alusta alkaen peritään tarkastusmaksujen lisäksi valvonnan perusmaksu, joka on 150 euroa vuodessa valvontakohdetta kohden. Valvonnan perusmaksua ei peritä rekisteröidyiltä alkutuotantopaikoilta, kyläkaupoilta eikä yleishyödyllisiltä yhteisöiltä kuten ruoka-aputoimijoilta. Lisätietoa Ruokaviraston sivulta Muista ilmoittaa toiminnan keskeytyksestä tai…

Kulttuuritalon saneeraus jatkuu sisätiloissa

Pääkirjaston vesikatto valmistuu marraskuun aikana, ja kesästä lähtien kulttuuritaloa kehystäneet rakennustelineet puretaan. Katon uusiminen on osa isompaa kokonaisuutta ja ensimmäinen saneerauksen kolmesta vaiheesta. Seuraavat vaiheet tehdään sisätiloissa, ensin kirjaston ja sitten aikuisopiston tiloissa.

Uusia tontteja jakoon

Tutustu kunnan uusiin pientalotontteihin Sepänkylässä, Sulvalla ja Petsmossa sekä pari-, rivi- ja kerrostalotontteihin Sepänkylän ja Bölen alueilla. Tontit ovat haettavina 18.10.–1.11.2021.

Tutustu Mustasaaren uusiin tontteihin Asu & Rakenna -messuilla

Mustasaaren kunta on mukana Asu & Rakenna -messuilla 16.–17.10. Botniahallissa. Esittelemme kunnan uusia tontteja ja vastaamme kysymyksiin tonteista, rakennusluvista ja varsinaisesta rakentamisesta. Esittelyssä on myös Mustasaaren ensimmäinen puukerrostalo, jota suunnitellaan Sepänkylään.

Asemakaavan muutos Sepänkylän korttelissa 47 (KPO Kiinteistöt Oy)

KUULUTUS Kaavaehdotus asemakaavan muuttamiseksi Sepänkylän korttelissa 47 (KPO Kiinteistöt Oy) on nähtävillä 7.9.–6.10.2021 Mustasaaren virastotalon toisessa kerroksessa(MRA 27. §). Aineistoon tulee tutustua ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.mustasaari.fi/kaavat. Muistutukset on toimitettava viimeistään 6.10.2021 Mustasaaren kunnan kaavoitusosastolle, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, tai…