Solf daghem

Tackholmsvägen 10, Solf

Regnbågen
Blandgrupp för 3–5-åringar
Tfn 050 518 1250

Trollsländan
Blandgrupp för 3–5-åringar
Tfn 044 727 7985

Flingan
Blandgrupp för 1–3-åringar 
Tfn 050 362 6452

Molnet
Blandgrupp för 1–3-åringar
Tfn 044 727 1278

Blåvingen
Blandgrupp för 2–5-åringar 
Tfn 044 727 7337

Vi utforskar vår närmiljö som Stundars, lekparker, skogen och Söderfjärden.

För oss är det viktigt att barnen är trygga och trivs på daghemmet.

Barnens kreativitet och delaktighet styr verksamheten.