Allasvesi

Uimahallien ja sisä- ja ulkouimaloiden ja vastaavien laitoksien allasvesi (esimerkiksi hoitolaitokset, oppilaitokset ja hotellit) tarkastetaan säännöllisesti niin sanotun allasvesiasetuksen 315/2002 mukaisesti. Laitoksen ylläpitäjä varmistaa säännöllisellä käyttötarkkailulla vedenkäsittelyn asianmukaisuuden. Laitoksessa työskentelevällä henkilökunnalla tulee olla todistus laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä osaamisesta.

Allasvesi analysoidaan sekä mikrobiologisesti että fysikaalis-kemiallisesti. Näytteidenottotiheys riippuu vuosittaisesta kävijämäärästä. Näytteenotolla valvotaan veden terveydellistä laatua ja desinfioinnin tehokkuutta. Tulokset ovat jokaisen laitoksen ilmoitustaululla.

Allasvesi tutkitaan seuraavissa altaissa: Kristiinankaupungin uimahalli, Närpiön uimahalli, Pirttikylän uima-allas, Maalahden uimahalli, Sulvan maauimala, Folkhälsanin talon allas (Mustasaari) ja Norrvallan uimahalli ja terapia-allas (Vöyri).

Linkkejä
Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto