Sivistysvaliokunta

Sivistysvaliokunnan tehtävät

Sivistysvaliokunta vastaa seuraavista tehtävistä:

 • varhaiskasvatus varhaiskasvatuslain mukaan, lasten kotihoidon tuki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaan ja esiopetus perusopetuslain mukaan
 • perusopetus (vuosiluokat 1–9) perusopetuslain mukaan
 • lukiokoulutus lukiolain mukaan
 • asuinkunnan tehtävät oppivelvollisuuslain mukaan
 • koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta perusopetuslain mukaan.

Sivistysvaliokunnan toimivalta

Sivistysvaliokunta päättää kunnalle edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvista asioista sekä seuraavista asioista:

 1. esiopetuspaikan, perusopetuspaikan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan paikan määräytymisen periaatteet
 2. esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetusoikeuden periaatteet
 3. esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion työ- ja loma-ajat
 4. edustus muiden kuntien oppilaitosten toimielimissä koulujen ylläpitäjien kanssa tehtyjen
 5. sopimusten mukaan
 6. sivistystoimessa noudatettavat periaatteet sekä yleiset ohjeet
 7. kunnan varhaiskasvatussuunnitelma
 8. varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelujen järjestäminen ja niistä vastaaminen, yhteistyö
 9. yksityisten varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa
 10. asiakkaan oikaisuvaatimus tai valitus varhaiskasvatukseen, perusopetukseen tai
 11. lukiokoulutukseen liittyvästä viranhaltijapäätöksestä.