Oppilashuoltoryhmä

Koulun oppilashuollon tehtävänä on oppilaan ja koko kouluyhteisön fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen.

Koulussa toimii oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti ja tarpeen mukaan. Havaittuihin ongelmiin puututaan välittömästi. Oppilaan ongelmat tulisi tunnistaa koulussa mahdollisimman varhain ennen niiden vaikeutumista.

Oppilashuoltoryhmä suunnittelee ja kehittää oppilashuoltoa ja toimii oppilailla esiintyvien erilaisten oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi koulussa. Yhteydenpito koteihin ja syrjäytymisen ehkäisy ovat selkeitä haasteita oppilashuoltoryhmälle. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, koulupsykologi, päiväkodin johtaja ja opettajakunnan edustaja. Oppilaille tarjotaan tarpeen mukaan myös koulupsykologin palveluja.