Food Education for the Future

Food education for the future on Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteistyöhanke, jossa käsitellään koulun ja oppimisen merkitystä Pohjois-Skandinavian kestävän elintarvikejärjestelmän kannalta.

Hankkeen lähtökohtana ovat yhteiset haasteet ilmastonmuutoksen ja heikon omavaraisuuden suhteen.

Päätarkoituksena on vahvistaa opettajien osaamista ja koulujen mahdollisuuksia opettaa kestävää elintarviketuotantoa:

  • Lisätään paikalliseen ruuantuotantoon, kestävään kehitykseen ja elintarvikeomavaraisuuteen liittyvää tietoisuutta ja helpotetaan tiedon jakamista.
  • Yhdistetään moderni ja perinteinen tieto ruuantuotannosta.
  • Kehitetään ja tuetaan ruuantuottajien, opettajien ja muiden koulutustahojen välisiä verkostoja.
  • Luodaan oppimisympäristöjä ja koulupuutarhoja yhteistyössä paikallisten ruuantuottajien kuten maanviljelijöiden, kalastajien, puutarhureiden ja poronhoitajien kanssa.

Ruokatietoisuus on pitkälti paikkasidonnaista ja kokemusperusteista. Hankkeen tärkeänä osana onkin kerätä, kuvailla ja yhdistää paikallista perinnetietoa moderniin ruokatietoisuuteen sekä juurruttaa tätä tietoa ruokaopetukseen. Kaikkien tulisi olla tietoisia ruuan alkuperästä ja tuotantotavasta. Tästä syystä koulussa on tärkeä tarjota lapsille ja nuorille ajantasaista tietoa kestävästä ruuan lähituotannosta. Tietoisuuden lisääminen voi innostaa nuoria opiskelemaan ja työskentelemään vihreiden elinkeinojen aloilla.

Hankkeessa kehitetään oppimateriaalia ja kurssi opettajille. Lisäksi kuntien elintarviketuottajille, ruokapalveluhenkilöstölle ja ruokahankinnoista vastaaville laaditaan materiaalia ja ohjeita.

Hankeaika: 1.9.2023–31.8.2026

Hankkeen päärahoittaja on Interreg Aurora, ja muita rahoittajia ovat Region Norrbotten ja hankkeen yhteistyötahot. 

Yhteistyötahot

Suomi
Luonnonvarakeskus (Luke), hankkeen koordinaattori
Mustasaaren kunta
Åbo Akademi
Österbottens fiskarförbund rf

Ruotsi
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Luleå tekniska universitet
Kalixin kunta

Norja
Nord Universitet
Bodön kunta