Yleisen viemärin toiminta-alue

Viemäripalvelujen vahvistetusta toiminta-alueesta on määrätty kunnan päätöksillä. Näillä alueilla kaikkien kiinteistöjen on liityttävä yleiseen viemäriin. Liittymisvelvollisuus syntyy välittömästi tai niin pian kuin liittämiskohta voidaan vesiyhtiön puolesta ottaa käyttöön. Vesihuoltolaitoksella on kartat alueista.

On mahdollista hakea vapautusta littymisvelvollisuudesta toistaiseksi tai määräajaksi (vesihuoltolaki 119/2001) Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaostolta, joka päättää asiasta. Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaosto ratkaisee Mustasaaressa, Kristiinankaupungissa, Kaskisissa ja Närpiössä sijaitsevia kiinteistöjä koskevat hakemukset. Muut kunnat Länsirannikon ympäristöyksikön alueella eivät osallistu ympäristönsuojeluyhteistyöhön. Perusteina vapautukselle on vähäinen vesihuoltolaitoksen palvelujen käyttö, taloudelliset syyt ja se, että vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja jätevesien käsittelystä voidaan huolehtia hyväksytyllä tavalla haja-asutusalueen jätevesien käsittelylle asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Mustasaaren vesihuoltolaitos
KRS-Vesi
Närpes Vatten
Korsnäsin kunta