Epäily sisäilmaongelmasta

Epäiltäessä, että asunnossa on terveyshaitta, esimerkiksi kosteus- tai homevaurioita, on ensin otettava yhteyttä kiinteistön omistajaan tai tämän edustajaan (isännöitsijä, vuokraisäntä), joka vastaa rakennuksen huollosta ja on velvollinen selvittämään mahdolliset vauriot.

Asukas voi ottaa yhteyttä ympäristöyksikköön, jos asunnon omistaja ei suorita korjaavia toimenpiteitä.

Ympäristö- ja terveystarkastaja voi tehdä asunnon ensitarkastuksen, jonka tarkoituksena on selvittää, esiintyykö asunnossa terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa. Ensitarkastuksessa tehdään huomioita esimerkiksi kosteus- ja homevauriosta, lämpötilasta ja ilmastoinnista. Jos terveysvaaraa todetaan, ympäristö- ja terveystarkastaja antaa neuvoja ja kehottaa tarpeen vaatiessa kiinteistönomistajaa tekemään kattavampia tutkimuksia sekä poistamaan ja korjaamaan vahingot. Jos kehotusta ei noudateta, valvontalautakunta voi tuomita omistajan suorittamaan toimenpiteet terveyshaitan poistamiseksi.

Ensitarkastus on maksuton. 

Mahdollisten terveysvaarojen ja vaurioiden jatkoselvityksiä ja tutkimuksia varten kiinteistönomistaja on otettava yhteyttä johonkin alaan erikoistuneeseen yritykseen.

Ympäristö- ja terveystarkastajat eivät tee kuntotarkastuksia, jotka liittyvät asuntojen ostoon tai myyntiin.