Roskaaminen

Ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto). Jätelaki (646/2011) § 72.

Roskaaja on velvollinen puhdistamaan roskaantuneen alueen. Myös alueen omistaja saattaa joutua puhdistamaan alueen.