Jätevedet

Puhdistamaton jätevesi sisältää bakteereita ja ravinteita, jotka vaikuttavat pinta- ja pohjaveden ja meriveden laatuun. Nykyaikaiseen kotitalouteen kuuluu hyvin toimiva jätevesijärjestelmä, joka täyttää lainsäädännön vaatimukset. Sakokaivo ei puhdista jätevedestä bakteereita ja ravinteita, vaan kerää vain yhteen paksumman aineksen. Lainsäädännön mukaan kiinteistö voi sijaita yleisen viemärin toiminta-alueella tai sen ulkopuolella, mikä ratkaisee sen, onko kiinteistö liitettävä yleiseen viemäriin vai onko oltava oma jätevesien käsittelyjärjestelmä.

Katso myös:

Jätevesiopas
Kesämökin jätevesiopas
https://vesiensuojelu.fi/
Kiinteistön jätevesien käsittely
http://www.jatevesitieto.fi/