Nikotiinivalmisteiden valvonta

Nikotiiniriippuvuuden hoitoon tarkoitettuja lääkevalmisteita saa myydä myös tupakkaa myyvissä vähittäiskaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla sekä ravitsemisliikkeissä. Nikotiinivalmisteita saa myydä ainoastaan 18 vuotta täyttäneille. Myyjän on voitava valvoa ostotilannetta. Myynti automaattisista myyntilaitteista on kielletty.

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa

Nikotiinivalmisteiden myynti kaupassa edellyttää lupaa, jonka myöntää myyntipaikan sijaintikunta. Mustasaaressa, Vöyrillä, Maalahdessa, Korsnäsissa, Närpiössä, Kaskisissa ja Kristiinankaupungissa luvan myöntää Länsirannikon ympäristöyksikkö.

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan hakijalta peritään vähittäismyyntilupamaksu ja vuotuinen valvontamaksu.

Myyntilupaa haetaan kirjallisella hakemuksella. Kunta myöntää luvan, jos elinkeinonharjoittajalla on edellytykset säilyttää ja myydä valmisteita lääkelain mukaisesti. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, miten luvan hakija varmistaa, että lakia ja sen nojalla annettuja määräyksiä noudatetaan. Hakemukseen tulee sisältyä seuraavat tiedot:

  1. hakijan nimi tai yhteisön toiminimi ja yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus sekä nikotiinivalmisteiden myyntipaikkojen osoitteet
  2. selvitys nikotiinivalmisteiden säilytyksestä ja myynnin valvontajärjestelyistä
  3. myynnistä vastaavan nimi ja yhteystiedot
  4. nikotiinivalmisteiden myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärä ja selvitys niiden sijainnista.

Luvan saaneen elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava Länsirannikon ympäristöyksikölle, jos lupahakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat tai myynti lopetetaan.

Lääkelaki