Rakennetun ympäristön valvonta

Rakennusvalvonta valvoo jatkuvasti rakennettua ympäristöä.

Rakennetun ympäristön valvonnan piiriin kuuluvat:

  • rakennusten kunto ja ulkonäkö
  • piha-alueiden siisteys
  • luvaton rakentaminen ja rakennusten purkaminen
  • luvattomien aitojen ja mainosten pystyttäminen
  • luvaton maantäyttö, maankaivu, räjäytys ja puiden kaato
  • naapureille aiheutettu vesihaitta (MRL 165. §)

(MRL 180. §, 182. §, 183. §, 185. § ja 186. § sekä Mustasaaren kunnan rakennusjärjestys)