Pari-, rivi- ja kerrostalotontit

Mustasaaren kunta tarjoaa pari-, rivi- ja kerrostalotontteja vuokratonteiksi eri puolilla kuntaa sijaitsevilla asemakaava-alueilla ja alueilla, joilla on maankäyttösuunnitelma. Asemakaava-alueiden tonteille on rakennettu kunnallistekniikka valmiiksi, kun taas maankäyttösuunnitelma-alueilta voi puuttua kunnallistekniikka.

Lisätietoja tonteista ja varausmenetelmästä antaa Tony Östersund. Lisätietoja rakentamisesta antaa rakennusvalvonta.

Hakumenetelmä

Vapaita tontteja varataan hakemuksesta seuraavalla lomakkeella:

Tontit varataan yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätöksellä. Varausaika on 12 kuukautta, ja tänä aikana on jätettävä rakennuslupahakemus rakennusvalvontaan. Rakennuslupahakemuksen jättämisen jälkeen laaditaan vuokrasopimus. Rakennuslupa voidaan myöntää vasta sen jälkeen, kun vuokraopimus on allekirjoitettu. Varatusta tontista peritään varausmaksu, joka on 50 prosenttia vuosivuokrasta.

Uusista jakoon tulevista tonteista ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehdissä.

Rakentamisvelvoite

Kunnalta tontin vuokraava sitoutuu aloittamaan rakentamisen kolmen vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.

Maaperätutkimus

Kunta ei ole teettänyt tonteilla maaperätutkimuksia. Maaperätutkimuksen tekemisestä ja kustannuksista vastaa tontin varaaja, ja tutkimus voidaan tehdä, kun tontin varaussopimus on allekirjoitettu ja varausmaksu maksettu.

Varausohjeet