Pari-, rivi- ja kerrostalotontit

Mustasaaren kunta tarjoaa pari-, rivi- ja kerrostalotontteja vuokratonteiksi eri puolilla kuntaa sijaitsevilla asemakaava-alueilla ja alueilla, joilla on maankäyttösuunnitelma.

Asemakaava-alueiden tonteille on rakennettu kunnallistekniikka valmiiksi, kun taas maankäyttösuunnitelma-alueilta voi puuttua kunnallistekniikka.

Vapaita tontteja varataan hakemuksesta seuraavalla lomakkeella:

Tontit varataan yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätöksellä. Varausaika on 12 kuukautta, ja tänä aikana on jätettävä rakennuslupahakemus rakennusvalvontaan. Rakennuslupahakemuksen jättämisen jälkeen laaditaan vuokrasopimus. Varatusta tontista peritään varausmaksu, joka on 50 prosenttia vuosivuokrasta.

Uusista jakoon tulevista tonteista ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehdissä.

Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus@mustasaari.fi tai postitse suljetussa kirjekuoressa Mustasaaren kunnan kaavoitusosastolle, Keskustie 4, 65610 Mustasaari.

Kunnalta tontin vuokraava sitoutuu aloittamaan rakentamisen kolmen vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.

Kunta ei ole teettänyt tonteilla maaperätutkimuksia. Maaperätutkimuksen kustannuksista vastaa tontin varaaja, ja tutkimus voidaan tehdä, kun tontinvaraussopimus on allekirjoitettu ja varausmaksu maksettu.

Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan vahvistamat pari-, rivi- ja kerrostalotonttien varausohjeet ovat luettavissa täällä:

Lisätietoja tonteista ja varausmenetelmästä antaa Simon Weiner ja Hanna Ranto-Nyby. Lisätietoja rakentamisesta antaa rakennusvalvonta.