Karperö daghem

Bäckstået 54, Karperö

Safiren
För 3–4-åringar
Tfn 044 727 7348

Diamanten
För 4–5-åringar
Tfn 050 518 1125

Kristallen
För 1–3-åringar
Tfn 044 727 1289

Stjärnorna (Jungsundvägen 64)
För 5-åringar
Tfn 044 424 0348

Vi har ett tätt samarbete mellan avdelningarna och arbetar aktivt för att kontakten mellan vårdnadshavare och personal skall hållas god.

Vi har en aktiv föräldraförening.

Vårt mål är att alla barn:

  • skall känna sig trygga och delaktiga
  • skall kunna växa och utvecklas i egen takt

Vi har en fin utemiljö med terräng som utmanar både yngre och äldre barn. Gården inspirerar till fantasifull lek och motorisk utveckling.