Käyttäytymisen ja työskentelyn kriteerit

Käyttäytymisen kriteerit

Erinomainen 10

Toiset huomioon ottava: kohtelias, ystävällinen.

Erittäin myönteinen asenne koulutyöhön: yhteistyöhaluinen, avulias, aktiivinen, oma-aloitteinen, rehellinen.

Koulun sääntöjä ja ohjeita noudattava: Esim.:

  • oppilas menee välitunnille ilman eri kehotusta.
  • löytää oman paikkansa luokasta tunnin alussa.
  • hoitaa poissaoloselvitykset ajallaan ja asianmukaisesti.
  • huolehtii annetuista tehtävistä.

Kiitettävä 9

Edellä olevaan nähden lieviä puutteita ja satunnaisia poikkeuksia.

Hyvä 8

Toiset huomioon ottava.

Myönteinen asenne koulutyöhön: tekee tehtävät, toimii asiallisesti.

Koulun sääntöjen ja ohjeiden noudattamisessa pieniä satunnaisia rikkeitä.

Huomautuksin ojennettavissa.

Tyydyttävä 7

Käytös toisinaan häiritsevää.

Ei aina jaksa osallistua työskentelyyn.

Kielenkäytössä toisinaan huomauttamista.

Erilaisia rikkeitä koulun sääntöjen noudattamisessa.

Myötäilee kiusaajia.

Huomautusten lisäksi kurinpitotoimenpiteitä (esim. luokasta poistaminen).

Kohtalainen 6

Käytös usein häiritsevää.

Kielteinen asenne koulutyöhön.

Kielenkäytössä usein huomauttamista.

Lähes piittaamaton koulun säännöistä ja ohjeista.

Kiusaa oppilastovereita.

Huomautuksia ja jälki-istuntoja.

Perusteettomia poissaoloja koulusta.

Välttävä 5

Häiritsee jatkuvasti työyhteisön toimintaa.

Säännöistä ja ohjeista piittaamaton.

Törkeä kielenkäyttö.

Kiusaa usein.

Usein luvattomia poissaoloja.

Monia rangaistuksia.

Työskentelyn kriteerit

10

Kotitehtävät säännöllisesti ja huolellisesti tehtynä.

Työvälineet siistit ja aina mukana.

Täsmällinen, ei myöhästy.

Vastuuntuntoinen.

Oma-aloitteinen, aktiivinen.

Kykenevä ryhmätyöhön ja organisointiin.

9

Edellä olevaan nähden lieviä puutteita ja satunnaisia poikkeuksia.

8

Kotitehtävät yleensä tehtynä.

Työvälineet pääasiassa siistit ja mukana.

Huolehtii pääsääntöisesti töistään.

7

Kotitehtävät silloin tällöin tekemättä.

Työvälineet osittain epäsiistit ja puutteelliset.

Unohtamisia usein: työvälineet, poissaolojen selvitykset jne.

Ei kanna vastuuta työstään (tekee vain käskettäessä).

6

Kotitehtävät usein tekemättä.

Työvälineet usein puutteelliset.

Toistuvaa unohtamista.

Ei osaa ottaa vastuuta.

5

Kotitehtävät pääsääntöisesti tekemättä.

Työvälineet puutteelliset.

Jatkuvaa unohtamista.

Ei vastuuntuntoa.