Ilmansuojelu

Länsirannikon ympäristöyksikköön kuuluvat kunnat Närpiö, Kaskinen, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vöyri. Suupohjan kunnat Närpiö, Kaskinen ja Kristiinankaupunki tekevät ilmansuojeluyhteistyötä. Ilmanlaadun mittauksia on tehty vuodesta 1993 lähtien. Mustasaari ja Maalahti osallistuvat Vaasan seudun ilmansuojeluyhteistyöhön.

Ilmanlaatu on yleisesti ottaen hyvä. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia, jotka ylittävät ohjearvot, ilmenee ajoittain keväällä, ennen kuin hiekotushiekka on talven jäljiltä ehditty korjata kaduilta ja teiltä.

Ilmanlaatuportaali

Ajankohtaista tietoa ilmanlaadusta Suomessa juuri nyt on saatavilla ilmanlaatuportaalista.

Bioindikaattoritutkimukset

Ilmansaasteiden vaikutuksia luonnonmetsään on Suupohjassa kartoitettu bioindikaattoritutkimuksilla 1970-luvun alusta lähtien. Ensimmäiset tutkimukset tehtiin Kristiinankaupungin seudulla 1972–1973. Bioindikaattoritutkimukset perustuvat yleensä mäntyjen rungoissa kasvavien jäkälien kartoitukseen, mäntyjen havukadon arviointiin, havunneulasten kemialliseen analysointiin sekä sammalten metallipitoisuuksien määrittämiseen. Suupohjassa vastaavia analyysejä ja tutkimuksia tehtiin myös kuusille. Vaasan seudulla tutkittiin lisäksi jäkälässä ja humuksessa esiintyviä alkuaineiden pitoisuuksia sekä maan happamuutta. Bioindikaattoritutkimuksia tehdään joka viides vuosi. Suupohjassa (Närpiö, Kaskinen, Kristiinankaupunki) ja Vaasan seudulla (Vaasa, Mustasaari, Maalahti, Isokyrö, Jurva ja Laihia) tutkimukset tehtiin viimeksi vuonna 2012.