Ilmansuojelu

Länsirannikon ympäristöyksikköön kuuluvat kunnat Närpiö, Kaskinen, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari ja Vöyri. Mustasaari ja Maalahti osallistuvat Vaasan seudun ilmansuojeluyhteistyöhön. Ilmanlaadun tarkkailua hallinnoi ja toteuttaa Vaasan kaupunki. Suupohjan ilmansuojelun yhteistyöryhmä lakkautettiin vuonna 2017.

Ilmanlaatu on yleisesti ottaen hyvä. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia, jotka ylittävät ohjearvot, ilmenee ajoittain keväällä, ennen kuin hiekotushiekka on talven jäljiltä ehditty korjata kaduilta ja teiltä.

Ilmanlaatuportaali

Ajankohtaista tietoa ilmanlaadusta Suomessa juuri nyt on saatavilla ilmanlaatuportaalista.

Bioindikaattoritutkimukset

Ilmansaasteiden vaikutuksia luonnonmetsään on Suupohjassa kartoitettu bioindikaattoritutkimuksilla 1970-luvun alusta lähtien. Ensimmäiset tutkimukset tehtiin Kristiinankaupungin seudulla 1972–1973. Bioindikaattoritutkimukset perustuvat yleensä mäntyjen rungoissa kasvavien jäkälien kartoitukseen, mäntyjen havukadon arviointiin, havunneulasten kemialliseen analysointiin sekä sammalten metallipitoisuuksien määrittämiseen. Suupohjassa vastaavia analyysejä ja tutkimuksia tehtiin myös kuusille. Vaasan seudulla tutkittiin lisäksi jäkälässä ja humuksessa esiintyviä alkuaineiden pitoisuuksia sekä maan happamuutta.

Bioindikaattoritutkimuksia tehdään ilmansuojeluyhteistyössä joka viides vuosi. Suupohjassa (Närpiö, Kaskinen, Kristiinankaupunki) tutkimus tehtiin viimeksi vuonna 2012. Vaasan seudulla (Vaasa, Mustasaari, Maalahti, Isokyrö, Jurva ja Laihia) tutkimus tehtiin viimeksi vuonna 2013.