Perusmaksu

Elintarvikeyrityksiltä peritään valvonnasta perusmaksua vuonna 2022 alkaen

Kunnat alkavat periä yrityksiltä 150 euron suuruista perusmaksua elintarvikevalvonnasta vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana

Elintarvikelain mukainen maksu peritään vuosittain kunnan valvontaviranomaisen valvomilta elintarvike- ja kontaktimateriaaliyrityksiltä. Valvonnan perusmaksu koskee kaikkia hyväksyttyjä tai rekisteröityjä elintarvikehuoneistoja.

Kyläkauppojen, yleishyödyllisten yhteisöjen ja poron ja riistan lihaa käsittelevien pienimuotoisten elintarvikehuoneistojen ei tarvitse maksaa valvonnan perusmaksua. Maksuvelvoite ei koske myöskään alkutuotantoa eikä elintarvikkeiden käsittelyä alkutuotannon osana.

Toimijoiden ja yritysten ei tarvitse hakea vapautusta valvonnan perusmaksusta. Kyläkauppatukea saavien kyläkauppojen tiedot välitetään kunnallisille viranomaisille. On kuitenkin toivottavaa, että kyläkaupat ja yleishyödylliset yhdistykset, joilla on elintarvikehuoneisto ovat yhteydessä paikalliseen elintarvikevalvontaan vuoden 2021 aikana. 

Lue lisää elintarvikevalvonnan perusmaksusta

Lähde: Ruokavirasto


Valvonnan perusmaksu, terveydensuojelun valvontakohteet

Terveydensuojelulain (763/1994) maksullisuutta on laajennettu vuosittaisella valvonnan perusmaksulla, jota aletaan periä vuoden 2022 alusta lähtien laissa määritellyiltä toimipaikoilta ja toiminnoilta. Veroluontoisen maksun suuruus on laissa määrätty 150 euroa.

Lähtökohtaisesti valvonnan perusmaksu peritään toiminnanharjoittajilta, joiden tulee tehdä ilmoitus toiminnastaan kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Täsmällinen luettelo maksuvelvollisista toiminnoista on terveydensuojelulain liitteenä. Mikäli samalla toiminnanharjoittajalla on samassa toimipaikassa useampia ilmoitusvelvollisia toimintoja, valvonnan perusmaksu maksetaan vain yhden kerran. Sen sijaan eri toimipaikoissa olevista toiminnoista maksu peritään toimipaikkakohtaisesti.