Kaukaloiden ja jääratojen hoitoavustushakemus

Kaukaloiden ja jääratojen hoitoavustusta voidaan myöntää Mustasaaressa sijaitseville kaukaloille ja jääradoille, joita hoitaa yhdistys. Yhdistysten omistamia kaukaloita tai jääratoja on Norra Vallgrundissa, Björköbyssä, Hankmossa, Petsmossa, Veikkaalassa, Tuovilassa, Tölbyssä, Singsbyssä ja Kunissa.

Hoitoavustus on 350 euroa per kaukalo tai jäärata. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että kaukalo tai jäärata on avoinna vähintään 80 prosenttia ”luistelukaudesta”. Vapaa-aikapäällikkö ja liikuntapaikkavastaava määrittelevät ilmasto-olosuhteiden perusteella, milloin kausi alkaa ja loppuu.

Kaukalon/jääradan hoitoavustusta haetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta viimeistään 23.4. Tarkoitusta varten laaditaan lomake kunnan verkkosivustolle. Hoitoavustuksesta päättää vapaa-aikapäällikkö.