Kaukaloiden ja jääratojen hoitoavustushakemus

Kaukaloiden ja jääratojen hoitoavustusta voidaan myöntää Mustasaaressa sijaitseville kaukaloille ja jääradoille, joita hoitaa yhdistys. Yhdistysten omistamia kaukaloita tai jääratoja on Norra Vallgrundissa, Björköbyssä, Hankmossa, Petsmossa, Veikkaalassa, Tuovilassa, Tölbyssä, Singsbyssä ja Kunissa.

KORVAUS:

  • Jääkenttä < 500m2: 400 euroa / kausi
  • Jääkenttä 500m2 – 1 000m2: 450 euroa / kausi
  • Jääkenttä 1 000m2 – 1 500m2: 500 euroa / kausi

Jos kaukalo ympäröi jääkenttää korvaukset yllä lasketaan kertaa 1,2.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että kaukalo tai jäärata on avoinna vähintään 80 prosenttia ”luistelukaudesta”. Vapaa-aikapäällikkö ja liikuntapaikkavastaava määrittelevät ilmasto-olosuhteiden perusteella, milloin kausi alkaa ja loppuu.

Kaukalon/jääradan hoitoavustusta haetaan Hyvinvointivaliokunnalta viimeistään 23.4. Tarkoitusta varten laaditaan lomake kunnan verkkosivustolle. Hoitoavustuksesta päättää vapaa-aikapäällikkö.

Hae kaukaloiden ja jääratojen hoitoavustusta