Rurik Ahlberg
Kunnanjohtaja
Kommundirektör
Mayor
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
rurik.ahlberg@mustasaari.fi
rurik.ahlberg@korsholm.fi
rurik.ahlberg@korsholm.fi
+358 6 327 7146
+358 40 594 7970

Jaana Ahlholm
Kotouttamisohjaaja
Integrationshandledare
Integration supervisor
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
jaana.ahlholm@mustasaari.fi
jaana.ahlholm@korsholm.fi
jaana.ahlholm@korsholm.fi
+358 44 4240 390

Marita Ala-Korpi
Puutarhuri
Trädgårdsmästare
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
marita.ala-korpi@mustasaari.fi
marita.ala-korpi@korsholm.fi
marita.ala-korpi@korsholm.fi
+358 44 424 9288

Marja Alanko
Kielenkääntäjä
Översättare
Translator
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
marja.alanko@mustasaari.fi
marja.alanko@korsholm.fi
marja.alanko@korsholm.fi
+358 6 327 7410

Päivi Elina Alasjärvi
Kielenkääntäjä
Översättare
Translator
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
paivi.alasjarvi@mustasaari.fi
paivi.alasjarvi@korsholm.fi
paivi.alasjarvi@korsholm.fi
+358 6 327 7148
+358 44 424 9277

Mikael Alaviitala
Kehitysjohtaja
Utvecklingsdirektör
Development Director
Kuntakehitys
Kommunutveckling
Municipal development
mikael.alaviitala@mustasaari.fi
mikael.alaviitala@korsholm.fi
mikael.alaviitala@korsholm.fi
+358 6 327 7127
+358 44 727 1210

Roger Andersson
ATK-tukihenkilö
IT-stödperson
IT support
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
roger.andersson@mustasaari.fi
roger.andersson@korsholm.fi
roger.andersson@korsholm.fi
+358 6 327 7174
+358 50 518 1221

Ben Antell
Tekninen johtaja
Teknisk direktör
Technical director
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
ben.antell@mustasaari.fi
ben.antell@korsholm.fi
ben.antell@korsholm.fi
+358 6 327 7199
+358 50 69618

Christina Aro
Palveluneuvoja
Servicerådgivare
Service advisor
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
christina.aro@mustasaari.fi
christina.aro@korsholm.fi
christina.aro@korsholm.fi
+358 6 327 7128
+358 44 424 9207

Jonas Aspholm
Kaavoituspäällikkö
Planläggningschef
Head of the Land Use Planning
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
jonas.aspholm@mustasaari.fi
jonas.aspholm@korsholm.fi
jonas.aspholm@korsholm.fi
+358 6 327 7175
+358 44 727 7905

Annika Aspholm
Oppilasasioiden sihteeri
Sekreterare för elevärenden
Secretary of student affairs
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
Educational services
annika.aspholm@mustasaari.fi
annika.aspholm@korsholm.fi
annika.aspholm@korsholm.fi
+358 6 327 7153

Hillevi Aura
Toimistosihteeri
Byråsekreterare
Office Secretary
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
hillevi.aura@mustasaari.fi
hillevi.aura@korsholm.fi
hillevi.aura@korsholm.fi
+358 6 327 7189

Elisabet Back
Taloussuunnittelija
Ekonomiplanerare
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
elisabet.back@mustasaari.fi
elisabet.back@korsholm.fi
elisabet.back@korsholm.fi
+358 6 327 7116
+358 44 2995812

Lotta Back
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sihteeri
Sekreterare för småbarnspedagogik och förskola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
lotta.back@mustasaari.fi
lotta.back@korsholm.fi
lotta.back@korsholm.fi
+358 6 327 7250

Tina Back
Kirjastonhoitaja
Bibliotekarie
Librarian
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
tina.back@mustasaari.fi
tina.back@korsholm.fi
tina.back@korsholm.fi
+358 44 424 9195

Teresa Backas
Nuorisotiedottaja
Ungdomsinformatör
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
teresa.backas@mustasaari.fi
teresa.backas@korsholm.fi
teresa.backas@korsholm.fi
+358 44 727 7955

Micaela Backholm
Nuoriso-ohjaaja
Ungdomsledare
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
micaela.backholm@mustasaari.fi
micaela.backholm@korsholm.fi
micaela.backholm@korsholm.fi
+358 6 327 7085
+358 44 424 0393

Terese Backlund
Askarteluohjaaja
Sysselsättningsledare
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
terese.backlund@mustasaari.fi
terese.backlund@korsholm.fi
terese.backlund@korsholm.fi
+358 50 558 7130

Kjell Backlund
Liikuntapaikkavastaava
Idrottsanläggningsanvarig
Sports facility manager
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
kjell.backlund@mustasaari.fi
kjell.backlund@korsholm.fi
kjell.backlund@korsholm.fi
+358 44 727 7937

Robert Backman
Rehtori, Norra Korsholms skola
Rektor för Norra Korsholms skola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
robert.backman@mustasaari.fi
robert.backman@korsholm.fi
robert.backman@korsholm.fi
+358 6 359 1730
+358 50 593 7850

Leo Backman
Sij. koulupsykologi, Smedsby-Böle skola ja esikoulu, Korsholms högstadium ja Korsholms gymnasium
Vik. skolpsykolog, Smedsby-Böle skola och förskola, Korsholms högstadium och Korsholms gymnasium
Pohjanmaan hyvinvointialue
Österbottens välfärdsområde
leo.backman@ovph.fi
leo.backman@ovph.fi
leo.backman@ovph.fi
+358 40 531 4215

Carola Backman
Rakennussihteeri
Byggnadssektererare
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
carola.backman@mustasaari.fi
carola.backman@korsholm.fi
carola.backman@korsholm.fi
+358 6 327 7099

Hans Backman
Apulaisrehtori, Korsholms gymnasium
Biträdande rektor, Korsholms gymnasium
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
hans.backman@mustasaari.fi
hans.backman@korsholm.fi
hans.backman@korsholm.fi
06 327 7350

Sofia Bagge
Rakennustarkastaja
Byggnadsinspektör
Building inspector
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
sofia.bagge@mustasaari.fi
sofia.bagge@korsholm.fi
sofia.bagge@korsholm.fi
+358 44 424 0346

Ann-Christine Beijar
Kirjanpitäjä
Bokförare
Accountant
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
ann-christine.beijar@mustasaari.fi
ann-christine.beijar@korsholm.fi
ann-christine.beijar@korsholm.fi
+358 6 327 7102
+358 44 424 9164

Marcus Beijar
Hallintojohtaja
Förvaltningsdirektör
Executive Director
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
marcus.beijar@mustasaari.fi
marcus.beijar@korsholm.fi
marcus.beijar@korsholm.fi
+358 6 327 7187
+358 50 69635

Sandra Bengs
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Speciallärare inom småbarnspedagogik
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
sandra.bengs@mustasaari.fi
sandra.bengs@korsholm.fi
sandra.bengs@korsholm.fi
+358 44 424 0334

Fredrik Bengts
Kunnossapidon kiinteistövastaava
Fastighetsansvarig för skötsel
Property maintenance manager
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
fredrik.bengts@mustasaari.fi
fredrik.bengts@korsholm.fi
fredrik.bengts@korsholm.fi
+358 44 727 7393

Korsholms huvudbibliotek
Mustasaaren pääkirjasto
Skolvägen 1, Smedsby
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
biblioteket@mustasaari.fi
biblioteket@korsholm.fi
biblioteket@korsholm.fi
+358 6 327 7270

Korsholms bokbuss
Mustasaaren kirjastoauto
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
biblioteket@mustasaari.fi
biblioteket@korsholm.fi
biblioteket@korsholm.fi
+358 50 518 1039

Solf bibliotek
Sulvan kirjasto
Solfvägen 218, Solf
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
biblioteket@mustasaari.fi
biblioteket@korsholm.fi
biblioteket@korsholm.fi
+358 44 424 9139

Kvevlax bibliotek
Koivulahden kirjasto
Slöjdvägen 3, Kvevlax
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
biblioteket@mustasaari.fi
biblioteket@korsholm.fi
biblioteket@korsholm.fi
+358 44 424 9138

Björköby bibliotek
Björköbyn kirjasto
Björkövägen 735, Björköby
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
bodil.winberg@mustasaari.fi
bodil.winberg@korsholm.fi
bodil.winberg@korsholm.fi
+358 44 424 9201

Replot bibliotek
Raippaluodon kirjasto
Kyrkvägen 94, Replot
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
bodil.winberg@mustasaari.fi
bodil.winberg@korsholm.fi
bodil.winberg@korsholm.fi
+358 44 424 9140

Nina Björkgren
Koulukoutsi vl. 4-6, ruotsinkielinen perusopetus
Skolcoach åk 4-6, svenskspråkig grundläggande utbildning
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
nina.bjorkgren@mustasaari.fi
nina.bjorkgren@korsholm.fi
nina.bjorkgren@korsholm.fi
+358 44 424 0384

Johanna Björkman
Kotouttamis- ja työllisyyspalveluiden päällikkö
Chef för integration och sysselsättningsfrämjande verksamhet
Integration coordinator
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
johanna.bjorkman@mustasaari.fi
johanna.bjorkman@korsholm.fi
johanna.bjorkman@korsholm.fi
+358 6 327 7213
+358 44 7271239

Thomas Björkqvist
Vahtimestari
Vaktmästare
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
thomas.bjorkvist@mustasaari.fi
thomas.bjorkvist@korsholm.fi
thomas.bjorkvist@korsholm.fi
+358 44 424 0344

Daniel Björndahl
Vt. Kiinteistöpäällikkö
T.f Fastighetschef
Director of property management
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
daniel.bjorndahl@mustasaari.fi
daniel.bjorndahl@korsholm.fi
daniel.bjorndahl@korsholm.fi
+358 6 327 7141
+358 50 69620

Malin Björses
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluesimies
Ledare för småbarnspedagogik och förskola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
malin.bjorses@mustasaari.fi
malin.bjorses@korsholm.fi
malin.bjorses@korsholm.fi
+358 44 727 1233

Pia Blomqvist
Rehtori, Korsholms högstadium
Rektor för Korsholms högstadium
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
pia.blomqvist@mustasaari.fi
pia.blomqvist@korsholm.fi
pia.blomqvist@korsholm.fi
+358 6 327 7317
+358 44 424 9108

Sebastian Blomqvist
IT-päällikkö
IT-chef
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
sebastian.blomqvist@mustasaari.fi
sebastian.blomqvist@korsholm.fi
sebastian.blomqvist@korsholm.fi
+358 50 548 9473

Anne Bogren
Koulukuraattori, Korsholms högstadium, Korsholms gymnasium
Skolkurator, Korsholms högstadium, Korsholms gymnasium
Pohjanmaan hyvinvointialue
Österbottens välfärdsområde
anne.bogren@ovph.fi
anne.bogren@ovph.fi
anne.bogren@ovph.fi
+358 40 589 2838

Patrik Bondas
Mittausinsinööri
Mätningsingenjör
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
Patrik.Bondas@mustasaari.fi
Patrik.Bondas@korsholm.fi
Patrik.Bondas@korsholm.fi
+358 50 69024

Matias Båsk
Elinkeinopäällikkö
Näringslivschef
Business Development Manager
Kuntakehitys
Kommunutveckling
Municipal development
matias.bask@mustasaari.fi
matias.bask@korsholm.fi
matias.bask@korsholm.fi
+358 6 327 7121
+358 50 5181154

Martina Bäckman
Kaavoitusinsinööri
Planläggningsingenjör
Land Use Planning Engineer
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
martina.backman@mustasaari.fi
martina.backman@korsholm.fi
martina.backman@korsholm.fi
+358 6 327 7158
+358 50 554 4405

Kristine Bärdén
Kirjastonhoitaja
Bibliotekarie
Librarian
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
kristine.barden@mustasaari.fi
kristine.barden@korsholm.fi
kristine.barden@korsholm.fi
+358 44 424 9197

Mia Böling
Koulupsykologi, Solf, Tölby-Vikby, Helsingby, Norra Korsholm, Vallgrund Replot-Björkö, Kvevlax lärcenter + esikoulut
Skolpsykolog, Solf, Tölby-Vikby, Helsingby, Norra Korsholm, Vallgrund Replot-Björkö, Kvevlax lärcenter + förskolor
Pohjanmaan hyvinvointialue
Österbottens välfärdsområde
mia.boling@ovph.fi
mia.boling@ovph.fi
mia.boling@ovph.fi
+358 44 727 1540

Karolin Collier
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluesimies
Ledare för småbarnspedagogik och förskola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
karolin.collier@mustasaari.fi
karolin.collier@korsholm.fi
karolin.collier@korsholm.fi
+358 44 727 1235

José Da Costa
Kotouttamisohjaaja
Integrationshandledare
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
jose.dacosta@mustasaari.fi
jose.dacosta@korsholm.fi
jose.dacosta@korsholm.fi
+358 44 727 7320

Lasse Dahlbäck
Kiinteistövastaava
Fastighetsansvarig
Property manager
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
lasse.dahlback@mustasaari.fi
lasse.dahlback@korsholm.fi
lasse.dahlback@korsholm.fi
+358 50 69624

Malin Doktar
Toiminnanohjauksen tukihenkilö, ruotsinkielinen perusopetus
Resursperson för elever med funktionella stödbehov, svenskspråkig grundläggande utbildning
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
malin.doktar@mustasaari.fi
malin.doktar@korsholm.fi
malin.doktar@korsholm.fi
+358 44 424 9289

Otto Domars
Hyvinvointijohtaja
Välfärdsdirektör
Welfare director
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
otto.domars@mustasaari.fi
otto.domars@korsholm.fi
otto.domars@korsholm.fi
+358 44 4240 342

Kim Ehrs
Kunnallistekniikan työjohtaja
Arbetsledare för kommunalteknik
Supervisor for municipal technology
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
kim.ehrs@mustasaari.fi
kim.ehrs@korsholm.fi
kim.ehrs@korsholm.fi
+358 50 69 617

Peter Ehrström
Rakennsutarkastaja
Byggnadsinspektör
Building inspector
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
peter.ehrstrom@mustasaari.fi
peter.ehrstrom@korsholm.fi
peter.ehrstrom@korsholm.fi
+358 6 327 7185
+358 50 69623

Michael Ek
Johtava rakennustarkastaja
Ledande byggnadsinspektör
Leading building inspector
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
michael.ek@mustasaari.fi
michael.ek@korsholm.fi
michael.ek@korsholm.fi
+358 6 327 7186
+358 50 569 7386

Sofia Enlund
Hallinnollinen ruokapalveluvastaava
Administrativ matserviceansvarig
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
sofia.enlund@mustasaari.fi
sofia.enlund@korsholm.fi
sofia.enlund@korsholm.fi
+358 44 727 1531

Diana Enlund
Projektikoordinaattori
Projektkoordinator
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
diana.enlund@mustasaari.fi
diana.enlund@korsholm.fi
diana.enlund@korsholm.fi
+358 44 4240 112

Amelie Enroth
Nuoriso-ohjaaja
Ungdomsledare
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
amelie.enroth@mustasaari.fi
amelie.enroth@korsholm.fi
amelie.enroth@korsholm.fi
+358 6 327 7085
+358 44 424 0393

Marina Fahlur
Palkkasihteeri
Lönesekreterare
Payroll secretary
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
marina.fahlur@mustasaari.fi
marina.fahlur@korsholm.fi
marina.fahlur@korsholm.fi
+358 6 327 7253

Linda Felixson
Opetuspäällikkö
Undervisningschef
Head of Education
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
Educational services
linda.felixson@mustasaari.fi
linda.felixson@korsholm.fi
linda.felixson@korsholm.fi
+358 6 327 7118
+358 44 424 0330

Niklas Finne
Kartoittaja
Kartläggare
Mapper
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
niklas.finne@mustasaari.fi
niklas.finne@korsholm.fi
niklas.finne@korsholm.fi
+358 6 327 7198
+358 44 727 7901

Marie-Louise Forsman
Pääkirjanpitäjä
Huvudbokförare
Chief Accountant
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
marie-louise.forsman@mustasaari.fi
marie-louise.forsman@korsholm.fi
marie-louise.forsman@korsholm.fi
+358 6 327 7108
+358 44 327 7106

Jessika Forsman
Palveluneuvoja
Servicerådgivare
Service advisor
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
jessika.forsman@mustasaari.fi
jessika.forsman@korsholm.fi
jessika.forsman@korsholm.fi
06 327 7111

Gustav Forss
Mittausteknikko
Mätningstekniker
Survey Engineer
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
gustav.forss@mustasaari.fi
gustav.forss@korsholm.fi
gustav.forss@korsholm.fi
+358 6 327 7179
+358 50 3447902

Marica Friman
Rehtori, Solf skola
Rektor för Solf skola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
marica.friman@mustasaari.fi
marica.friman@korsholm.fi
marica.friman@korsholm.fi
+358 44 727 7351

Janica Fröberg
Konsernihallinnon sihteeri
Koncernförvaltningens sekreterare
Secretary of municipal administration
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
janica.froberg@mustasaari.fi
janica.froberg@korsholm.fi
janica.froberg@korsholm.fi
+358 6 327 7129

Monika Fröjdö
Aikuisopiston rehtori
Rektor för vuxeninstitutet
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
monika.frojdo@mustasaari.fi
monika.frojdo@korsholm.fi
monika.frojdo@korsholm.fi
+358 6 327 7271
+358 44 424 9215

Andreas Granholm
Vesihuoltopäällikkö
Vattenförsörjningschef
Water supply manager
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
andreas.granholm@mustasaari.fi
andreas.granholm@korsholm.fi
andreas.granholm@korsholm.fi
+358 6 327 7190
+358 50 69615

Simon Granlund
Urheilukoordinaattori
Idrottskoordinator
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
simon.granlund@mustasaari.fi
simon.granlund@korsholm.fi
simon.granlund@korsholm.fi
+358 44 424 9260

Julia Grannas
Kotouttamisohjaaja
Integrationshandledare
Integration supervisor
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
julia.grannas@mustasaari.fi
julia.grannas@korsholm.fi
julia.grannas@korsholm.fi
+358 6 327 7957
+358 44727 1288

Annele Granqvist
Työllisyyskoordinaattori
Sysselsättningskoordinator
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
annele.granqvist@mustasaari.fi
annele.granqvist@korsholm.fi
annele.granqvist@korsholm.fi
+358 6 327 7927
+358 44 727 7325

Linn Groop
Ympäristö- ja terveystarkastaja (Närpiö)
Miljö- och hälsoinspektör (Närpes)
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
linn.groop@mustasaari.fi
linn.groop@korsholm.fi
linn.groop@korsholm.fi
+358 44 424 9154

Marina Gunell
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluesimies
Ledare för småbarnspedagogik och förskola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
marina.gunell@mustasaari.fi
marina.gunell@korsholm.fi
marina.gunell@korsholm.fi
+358 50 518 1092

Janne Haataja
ATK-tukihenkilö
IT-stödperson
IT support
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
janne.haataja@mustasaari.fi
janne.haataja@korsholm.fi
janne.haataja@korsholm.fi
+358 44 424 9142

Linda Haglund
Ympäristö- ja terveystarkastaja (Kristiinankaupunki)
Miljö- och hälsoinspektör (Kristinestad)
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
linda.haglund@mustasaari.fi
linda.haglund@korsholm.fi
linda.haglund@korsholm.fi
+358 40 579 8532

Therese Hahn
Koulukuraattori, Helsingby, Tölby-Vikby, Smedsby-Böle ja Solf sekä niihin kuuluvat esikoulut
Skolkurator, Helsingby, Tölby-Vikby, Smedsby-Böle och Solf skolor samt tillhörande förskolor
Pohjanmaan hyvinvointialue
Österbottens välfärdsområde
therese.hahn@ovph.fi
therese.hahn@ovph.fi
therese.hahn@ovph.fi
+358 50 338 0956

Jens Hannus
Ympäristö- ja terveystarkastaja (Kristiinankaupunki)
Miljö- och hälsoinspektör (Kristinestad)
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
jens.hannus@mustasaari.fi
jens.hannus@korsholm.fi
jens.hannus@korsholm.fi
+358 44 727 1202

Nicklas Hartvik
ATK-tukihenkilö
IT-stödperson
IT support
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
nicklas.hartvik@mustasaari.fi
nicklas.hartvik@korsholm.fi
nicklas.hartvik@korsholm.fi
+358 6 327 7346
+358 44 727 1286

Mårten Hassel
IT-tukihenkilö
IT-stödperson
IT support
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
marten.hassel@mustasaari.fi
marten.hassel@korsholm.fi
marten.hassel@korsholm.fi
+358 44 424 0310

Leena Havu-Erhie
Sunniittelija/ Welcome Office Palveluneuvoja
Planerare/ Welcome Office Servicerådgivare
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
leena.havu-erhie@mustasaari.fi
leena.havu-erhie@korsholm.fi
leena.havu-erhie@korsholm.fi
+358 6 327 7267
+358 44 727 1386

Britt-Marie Hedström
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluohjaaja
Serviceledare för småbarnspedagogik och förskola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
britt-marie.hedstrom@mustasaari.fi
britt-marie.hedstrom@korsholm.fi
britt-marie.hedstrom@korsholm.fi
+358 6 327 7130
+358 44 424 0367

Tor-Erik Heir
Vesilaitoksenhoitaja
Vattenverkskötare
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
tor-erik.heir@mustasaari.fi
tor-erik.heir@korsholm.fi
tor-erik.heir@korsholm.fi
+358 50 591 9107

Iita-Mari Hellberg
Tiedonhallinnan asiantuntija
Sakkunnig inom informationshantering
Registrar
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
iita-mari.hellberg@mustasaari.fi
iita-mari.hellberg@korsholm.fi
iita-mari.hellberg@korsholm.fi
+358 6 327 7145

Annika Hendersson
Kotouttamisohjaaja
Integrationshandledare
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
annika.hendersson@mustasaari.fi
annika.hendersson@korsholm.fi
annika.hendersson@korsholm.fi
+358 6 327 7209
+358 44 7271246

Anne Herrgård
Kirjastonvirkailija
Biblioteksfunktionär
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
anne.herrgard@mustasaari.fi
anne.herrgard@korsholm.fi
anne.herrgard@korsholm.fi
+358 44 424 9198

William Hiekkanen
Projektikordinaattori
Projektkoordinator
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
william.hiekkanen@mustasaari.fi
william.hiekkanen@korsholm.fi
william.hiekkanen@korsholm.fi
+358 44 424 9284

Cecilia Hietamäki
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sihteeri
Sekreterare för småbarnspedagogik och förskola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
cecilia.hietamaki@mustasaari.fi
cecilia.hietamaki@korsholm.fi
cecilia.hietamaki@korsholm.fi
+358 6 327 7204

Jan Hietanen
Vahtimestari
Vaktmästare
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
jan.hietanen@mustasaari.fi
jan.hietanen@korsholm.fi
jan.hietanen@korsholm.fi
+358 6 327 7212
+358 44 7277998

Lisbeth Hintsala-Sabel
Maataloussihteeri
Landsbygdssekreterare
Maatalous kanslia
Landsbygdskansliet
lisbeth.hintsala-sabel@vora.fi
lisbeth.hintsala-sabel@vora.fi
lisbeth.hintsala-sabel@vora.fi
+358 50 363 0847

Hans Hjerpe
Rakennuttajainsinööri
Projekteringsingenjör
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
hans.hjerpe@mustasaari.fi
hans.hjerpe@korsholm.fi
hans.hjerpe@korsholm.fi
+358 6 327 7192
+358 50 69612

Anette Hjerpe
Projektikoordinaattori
Projektkoordinator
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
anette.hjerpe@mustasaari.fi
anette.hjerpe@korsholm.fi
anette.hjerpe@korsholm.fi
+358 44 424 9150

Catarina Hjortman
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluesimies
Ledare för småbarnspedagogik och förskola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
catarina.hjortman@mustasaari.fi
catarina.hjortman@korsholm.fi
catarina.hjortman@korsholm.fi
+358 50 518 1167

Anne-Marie Hjortman
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluesimies (Pedagoginen johtaja)
Ledare för småbarnspedagogik och förskola (Pedagogisk ledare)
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
anne-marie.hjortman@mustasaari.fi
anne-marie.hjortman@korsholm.fi
anne-marie.hjortman@korsholm.fi
+358 44 727 1538

Anne Holmback
Kaavoittaja
Planläggare
Land Use Planner
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
anne.holmback@mustasaari.fi
anne.holmback@korsholm.fi
anne.holmback@korsholm.fi
+358 6 3277172
+358 44 727 1223

Fredrik Holmberg
IT-arkkitehti
IT-arkitekt
IT architect
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
fredrik.holmberg@mustasaari.fi
fredrik.holmberg@korsholm.fi
fredrik.holmberg@korsholm.fi
+358 6 327 7156
+358 50 543 0556

Johan Holmqvist
Rehtori, Helsingby skola
Rektor för Helsingby skola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
johan.holmqvist@mustasaari.fi
johan.holmqvist@korsholm.fi
johan.holmqvist@korsholm.fi
+358 44 727 1224

Mats Häggback
Hallinnollinen palkkasihteeri
Administrativ lönesekreterare
Administrative payroll secretary
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
mats.haggback@mustasaari.fi
mats.haggback@korsholm.fi
mats.haggback@korsholm.fi
+358 6 327 7107

Christina Häggblom
Palkkasihteeri
Lönesekreterare
Payroll secretary
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
christina.haggblom@mustasaari.fi
christina.haggblom@korsholm.fi
christina.haggblom@korsholm.fi
+358 6 327 7219

Anette Hästbacka
Vanhuskoordinaattori
Äldrekoordinator
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
anette.hastbacka@mustasaari.fi
anette.hastbacka@korsholm.fi
anette.hastbacka@korsholm.fi
+358 6 327 7293
+358 50 348 1073

Nina Högbacka-Wägar
Hallintosihteeri
Förvaltningssekreterare
Administrative Secretary
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
nina.hogbacka-wagar@mustasaari.fi
nina.hogbacka-wagar@korsholm.fi
nina.hogbacka-wagar@korsholm.fi
+358 6 327 7147

Tommy Högdahl
Koulukoutsi, Korsholms högstadium
Skolcoach, Korsholms högstadium
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
tommy.hogdahl@mustasaari.fi
tommy.hogdahl@korsholm.fi
tommy.hogdahl@korsholm.fi
+358 44 424 0389

Sonja Höglund
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluesimies
Ledare för småbarnspedagogik och förskola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
sonja.hoglund@mustasaari.fi
sonja.hoglund@korsholm.fi
sonja.hoglund@korsholm.fi
+358 44 727 7359

Kaj Ikola
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluesimies
Ledare för småbarnspedagogik och förskola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
kaj.ikola@mustasaari.fi
kaj.ikola@korsholm.fi
kaj.ikola@korsholm.fi
+358 44 727 1384

Ann-Mari Isaksson
Koulusihteeri, Norra Korsholms skola & Solf skola
Skolsekreterare Norra Korsholms skola & Solf skola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
ann-mari.isaksson@mustasaari.fi
ann-mari.isaksson@korsholm.fi
ann-mari.isaksson@korsholm.fi
06 327 7126
+358 44 424 0369

Tanja Jakobsson
Ehkäisevä päihdetyöntekijä
Rusmedelsförebyggare
Drug prevention
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
tanja.jakobsson@mustasaari.fi
tanja.jakobsson@korsholm.fi
tanja.jakobsson@korsholm.fi
+358 6 327 7088
+358 44 424 0395

Jennifer Jungerstam
Ympäristö- ja terveystarkastaja (Mustasaari)
Miljö- och hälsoinspektör (Korsholm)
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
jennifer.jungerstam@mustasaari.fi
jennifer.jungerstam@korsholm.fi
jennifer.jungerstam@korsholm.fi
+358 50 403 4053

Salla Kaattari
Eläinlääkäri (Vöyri)
Veterinär (Vörå)
Veterinarian
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
salla.kaattari@mustasaari.fi
salla.kaattari@korsholm.fi
salla.kaattari@korsholm.fi
+358 50 303 2556

Stefan Kaján
Projektivalvoja
Projektövervakare
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
stefan.kajan@mustasaari.fi
stefan.kajan@korsholm.fi
stefan.kajan@korsholm.fi
+358 6 327 7598
+358 50 69621

Anne-Carine Kajan
Rehtori, Vallgrund skola
Rektor för Vallgrund skola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
anne-carine.kajan@mustasaari.fi
anne-carine.kajan@korsholm.fi
anne-carine.kajan@korsholm.fi
+358 44 424 9231

Mervi Kalliokoski
Apulaisrehtori, Keskuskoulu
Biträdande rektor, Keskuskoulu
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
mervi.kalliokoski@mustasaari.fi
mervi.kalliokoski@korsholm.fi
mervi.kalliokoski@korsholm.fi
+358 44 0824981

Lars-Henrik Karp
LVI-vastaava
VVS-ansvarig
PHS manager
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
lars-henrik.karp@mustasaari.fi
lars-henrik.karp@korsholm.fi
lars-henrik.karp@korsholm.fi
+358 44 4249 246

Johanna Karpiala
Koulukuraattori, Tuovilan koulu ja esikoulu
Skolkurator, Tuovilan koulu och förskola
Pohjanmaan hyvinvointialue
Österbottens välfärdsområde
johanna.karpiala@ovph.fi
johanna.karpiala@ovph.fi
johanna.karpiala@ovph.fi
+358 40 188 2861

Mustasaaren keskuskoulu
Alakoulu
Alakoulu
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
+358 44 727 1532

Mustasaaren keskuskoulu
Komeetta
Komeetta
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
+358 44 424 9224

Mustasaaren keskuskoulu
Pilotti
Pilotti
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
+358 44 727 7989

Emilia Kettunen
Nuoriso-ohjaaja
Ungdomsledare
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
emilia.kettunen@mustasaari.fi
emilia.kettunen@korsholm.fi
emilia.kettunen@korsholm.fi
+358 44 727 1508

Sari Kinnunen
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluesimies
Ledare för småbarnspedagogik och förskola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
sari.kinnunen@mustasaari.fi
sari.kinnunen@korsholm.fi
sari.kinnunen@korsholm.fi
+358 50 518 1267

Johan Klemets
Sisäilmatoimenpiteiden rakennuttajainsinööri
Projekteringsingenjör med inriktning på inomhusluftrelaterade problem
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
johan.klemets@mustasaari.fi
johan.klemets@korsholm.fi
johan.klemets@korsholm.fi
+358 44 727 7983

Anna Klemets
Pedagoginen suunnittelija
Pedagogisk planerare
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
anna.klemets@mustasaari.fi
anna.klemets@korsholm.fi
anna.klemets@korsholm.fi
+358 6 327 7132

Sari Koikkalainen
Palkkasihteeri
Lönesekreterare
Payroll secretary
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
sari.koikkalainen@mustasaari.fi
sari.koikkalainen@korsholm.fi
sari.koikkalainen@korsholm.fi
+358 6 327 7254

Marie-Louise Korin
Hallinnollinen ruokapalveluvastaava
Administrativ matserviceansvarig
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
marie-louise.korin@mustasaari.fi
marie-louise.korin@korsholm.fi
marie-louise.korin@korsholm.fi
+358 6 327 7094
+358 444 240 377

Kansli, Korsholms högstadium
Koulusihteeri, Korsholms högstadium
Skolsekreterare, Korsholms högstadium
School secretary, Korsholms högstadium
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
Educational services
+358 6 327 7311
+358 44 424 9225

Ari Koski
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluesimies
Ledare för småbarnspedagogik och förskola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
ari.koski@mustasaari.fi
ari.koski@korsholm.fi
ari.koski@korsholm.fi
+358 50 518 1267

Tuovilan koulu
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
+358 6 320 1202
+358 44 727 7346

Maria Kronqvist-Berg
Kirjastopalveluiden päällikkö
Chef för bibliotekstjänster
Head of Library Services
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
maria.kronqvist-berg@mustasaari.fi
maria.kronqvist-berg@korsholm.fi
maria.kronqvist-berg@korsholm.fi
+358 44 727 1212

Catharina Kullström
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Speciallärare inom småbarnspedagogik
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
catharina.kullstrom@mustasaari.fi
catharina.kullstrom@korsholm.fi
catharina.kullstrom@korsholm.fi
+358 6 327 7236
+358 50 361 5243

Anna Kurtén
Viestijä
Kommunikatör
Digital marketing manager
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
anna.kurten@mustasaari.fi
anna.kurten@korsholm.fi
anna.kurten@korsholm.fi
+358 44 727 1510

Terese Kvist
Toimistosihteeri
Byråsekreterare
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
terese.kvist@mustasaari.fi
terese.kvist@korsholm.fi
terese.kvist@korsholm.fi
+358 44 424 9106

Anders Kåll
Rehtori, Replot-Björkö skola
Rektor för Replot-Björkö skola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
anders.kall@mustasaari.fi
anders.kall@korsholm.fi
anders.kall@korsholm.fi
+358 50 343 2696
+358 44 424 9264 (kansli)

Lila Käki
Hyvinvointikoutsi, Korsholms gymnasium
Välmåendecoach, Korsholms gymnasium
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
lila.kaki@mustasaari.fi
lila.kaki@korsholm.fi
lila.kaki@korsholm.fi
+358 44 424 0394

Rita Laakso
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Speciallärare inom småbarnspedagogik
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
rita.laakso@mustasaari.fi
rita.laakso@korsholm.fi
rita.laakso@korsholm.fi
+358 6 327 7228
+358 50 361 5246

Tommy Lahti
Viestintäsihteeri
Informationssekreterare
Information Secretary
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
tommy.lahti@mustasaari.fi
tommy.lahti@korsholm.fi
tommy.lahti@korsholm.fi
+358 6 327 7144
+358 44 727 7957

Johnny Lahti
ATK-suunnittelija
IT-Planerare
IT planner
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
johnny.lahti@mustasaari.fi
johnny.lahti@korsholm.fi
johnny.lahti@korsholm.fi
+358 6 327 7110
+358 50 465 1016

Mats Lall
Työnjohtaja
Arbetsledare
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
mats.lall@mustasaari.fi
mats.lall@korsholm.fi
mats.lall@korsholm.fi
+358 50 69613

Emilia Lall
Kirjastonhoitaja
Bibliotekarie
Librarian
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
emilia.lall@mustasaari.fi
emilia.lall@korsholm.fi
emilia.lall@korsholm.fi
+358 444249137

Christopher Larsson
Taloussuunnittelija
Ekonomiplanerare
Economy planner
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
Educational services
christopher.larsson@mustasaari.fi
christopher.larsson@korsholm.fi
christopher.larsson@korsholm.fi
+358 6 327 7170
+358 44 727 1535

Teresa Lehtimäki-Mustajärvi
Siivouspäällikkö
Städchef
Cleaning manager
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
teresa.lehtimaki-mustajarvi@mustasaari.fi
teresa.lehtimaki-mustajarvi@korsholm.fi
teresa.lehtimaki-mustajarvi@korsholm.fi
+358 6 327 7191
+358 44 727 1528

Markus Leppikorpi
Ympäristö- ja terveystarkastaja (Kristiinankaupunki)
Miljö- och hälsoinspektör (Kristinestad)
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
markus.leppikorpi@mustasaari.fi
markus.leppikorpi@korsholm.fi
markus.leppikorpi@korsholm.fi
+358 40 052 2102

Tom Lillas
ATK-opettaja
IT-lärare
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
tom.lillas@mustasaari.fi
tom.lillas@korsholm.fi
tom.lillas@korsholm.fi
+358 6 327 7264
+358 44 424 9194

Danielle Lindén
Ympäristö- ja terveystarkastaja (Kristiinankaupunki)
Miljö- och hälsoinspektör (Kristinestad)
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
danielle.linden@mustasaari.fi
danielle.linden@korsholm.fi
danielle.linden@korsholm.fi
+358 40 579 8521

Rebecca Lindén
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluesimies (Pedagoginen johtaja)
Ledare för småbarnspedagogik och förskola (Pedagogisk ledare)
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
rebecca.linden@mustasaari.fi
rebecca.linden@korsholm.fi
rebecca.linden@korsholm.fi
+358 44 424 9286

Marika Lindqvist
Koulupsykologi, Tuovilan koulu ja keskuskoulu + esikoulut
Skolpsykolog, Tuovilan koulu och keskuskoulu + förskolor
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
marika.lindqvist@mustasaari.fi
marika.lindqvist@korsholm.fi
marika.lindqvist@korsholm.fi
+358 44 727 1539

Marina Loo
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Speciallärare inom småbarnspedagogik
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
marina.loo@mustasaari.fi
marina.loo@korsholm.fi
marina.loo@korsholm.fi
+358 44 727 1240

Tua Lundberg
Kirjastonvirkailija
Biblioteksfunktionär
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
tua.lundberg@mustasaari.fi
tua.lundberg@korsholm.fi
tua.lundberg@korsholm.fi
+358 44 424 9200

Rebecca Lundberg
Koulusihteeri, Korsholms högstadium
Skolsekreterare, Korsholms högstadium
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
+358 44 424 9225

Anna Lundin-Pirkola
Toimistosihteeri
Byråsekreterare
Office Secretary
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
anna.lundin-pirkola@mustasaari.fi
anna.lundin-pirkola@korsholm.fi
anna.lundin-pirkola@korsholm.fi
+358 6 327 7157
+358 44 727 7347

Linus Lundkvist
Nuoriso-ohjaaja
Ungdomsledare
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
linus.lundkvist@mustasaari.fi
linus.lundkvist@korsholm.fi
linus.lundkvist@korsholm.fi
+358 50 309 8292

Jan Lundström
Sähkövastaava
Elansvarig
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
jan.lundstrom@mustasaari.fi
jan.lundstrom@korsholm.fi
jan.lundstrom@korsholm.fi
+358 50 69619

Johanna Långskog
Elinkeinokoordinaattori
Näringslivskoordinator
Business Development Coordinator
Kuntakehitys
Kommunutveckling
Municipal development
johanna.langskog@mustasaari.fi
johanna.langskog@korsholm.fi
johanna.langskog@korsholm.fi
+358 44 424 0300

Kvevlax lärcenter
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
+358 44 727 1205

Carola Löf
Koulusihteeri, Korsholms högstadium
Skolsekreterare, Korsholms högstadium
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
carola.lof@mustasaari.fi
carola.lof@korsholm.fi
carola.lof@korsholm.fi

Maria Mannil
Toimistosihteeri
Byråsekreterare
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
maria.mannil@mustasaari.fi
maria.mannil@korsholm.fi
maria.mannil@korsholm.fi
+358 50 518 1204

Lisa Martens
Toimistosihteeri
Byråsekreterare
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
lisa.martens@mustasaari.fi
lisa.martens@korsholm.fi
lisa.martens@korsholm.fi
+358 44 727 7379

Nina Martin
Toimistosihteeri
Byråsekreterare
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
nina.martin@mustasaari.fi
nina.martin@korsholm.fi
nina.martin@korsholm.fi
+358 6 327 7188
+358 50 69614

Mona Martin
Tekninen avustaja
Teknisk assistent
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
mona.martin@mustasaari.fi
mona.martin@korsholm.fi
mona.martin@korsholm.fi
+358 6 327 7171
+358 44 727 7323

Anna-Maria Mattfolk
Ympäristönsuojelupäällikkö
Chef för miljövården
Director of environmental protection
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
anna-maria.mattfolk@mustasaari.fi
anna-maria.mattfolk@korsholm.fi
anna-maria.mattfolk@korsholm.fi
+358 50 336 5013

Toni Meriläinen
Kunnallistekniikan työjohtaja
Kommunalteknisk arbetsledare
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
toni.merilainen@mustasaari.fi
toni.merilainen@korsholm.fi
toni.merilainen@korsholm.fi
+358 44 4240 352

Tove Miekk-oja
Kirjastonvirkailija
Biblioteksfunktionär
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
tove.miekk-oja@mustasaari.fi
tove.miekk-oja@korsholm.fi
tove.miekk-oja@korsholm.fi
+358 44 424 9196

Terhi Mustonen
Rehtori, Tuovilan koulu
Rektor för Tuovilan koulu
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
terhi.mustonen@mustasaari.fi
terhi.mustonen@korsholm.fi
terhi.mustonen@korsholm.fi
+358 6 320 1680
+358 50 430 1703

Anne Myrskog
Kieltenopettaja
Språklärare
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
anne.myrskog@mustasaari.fi
anne.myrskog@korsholm.fi
anne.myrskog@korsholm.fi
+358 6 327 7263
+358 44 4249193

Susanna Mäntysaari
Kirjastonvirkailija
Biblioteksfunktionär
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
susanna.mantysaari@mustasaari.fi
susanna.mantysaari@korsholm.fi
susanna.mantysaari@korsholm.fi
+358 44 424 9139

Gunilla Mörk-Backman
Toimistosihteeri
Byråsekreterare
Office Secretary
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
gunilla.mork-backman@mustasaari.fi
gunilla.mork-backman@korsholm.fi
gunilla.mork-backman@korsholm.fi
+358 6 327 7149

Sabina Nabb
Ympäristö- ja terveystarkastaja (Mustasaari)
Miljö- och hälsoinspektör (Korsholm)
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
sabina.nabb@mustasaari.fi
sabina.nabb@korsholm.fi
sabina.nabb@korsholm.fi
+358 50 696 28

Monica Nabb
Koulukuraattori, Koivulahden oppimiskeskus ja koulualueen esikoulut
Skolkurator, Kvevlax lärcenter samt förskolor i skolområdet
Pohjanmaan hyvinvointialue
Österbottens välfärdsområde
monica.nabb@ovph.fi
monica.nabb@ovph.fi
monica.nabb@ovph.fi
+358 44 424 9202

Patrik Nedergård
Maataloussihteeri
Landsbygdssekreterare
Maatalous kanslia
Landsbygdskansliet
patrik.nedergard@vora.fi
patrik.nedergard@vora.fi
patrik.nedergard@vora.fi
+358 6 327 7117
+358 50 518 1215

Anne Niemi
Eläinlääkäri (Mustasaari)
Veterinär (Korsholm)
Veterinarian
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
anne.niemi@mustasaari.fi
anne.niemi@korsholm.fi
anne.niemi@korsholm.fi
+358 50 026 3207

Tomas Nord
Vesilaitoksenhoitaja
Vattenverkskötare
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
tomas.nord@mustasaari.fi
tomas.nord@korsholm.fi
tomas.nord@korsholm.fi
+358 44 727 7355

Linda Nordmyr
Ympäristö- ja terveystarkastaja (Närpiö-Kaskinen)
Miljö- och hälsoinspektör (Närpes-Kaskö)
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
linda.nordmyr@mustasaari.fi
linda.nordmyr@korsholm.fi
linda.nordmyr@korsholm.fi
+358 44 727 1263

Ann-Helen Norrgård
Koulusihteeri
Skolsekreterare
School secretary
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
Educational services
ann-helen.norrgard@mustasaari.fi
ann-helen.norrgard@korsholm.fi
ann-helen.norrgard@korsholm.fi
+358 6 327 7307
+358 44 424 9229

Anna Nybäck
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluesimies (Pedagoginen johtaja)
Ledare för småbarnspedagogik och förskola (Pedagogisk ledare)
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
anna.nyback@mustasaari.fi
anna.nyback@korsholm.fi
anna.nyback@korsholm.fi
+358 44 424 0386

Madelene Nykvist
Koulukuraattori, Norra Korsholms skola, Vallgrund skola, Replot-Björkö skola sekä näihin koulualueisiin kuuluvat esikoulut. Korsholms högstadium.
Skolkurator, Norra Korsholms skola, Vallgrund skola, Replot-Björkö skola samt till dessa skolområden tillhörande förskolor. Korsholms högstadium.
Pohjanmaan hyvinvointialue
Österbottens välfärdsområde
madelene.nykvist@ovph.fi
madelene.nykvist@ovph.fi
madelene.nykvist@ovph.fi
+358 50 438 7010

Sonja Nylund
Hallintosihteeri
Förvaltningssekreterare
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
sonja.nylund@mustasaari.fi
sonja.nylund@korsholm.fi
sonja.nylund@korsholm.fi
+358 6 327 7168
+358 44 424 0111

Maria Nylund
Ympäristö- ja terveystarkastaja (Närpiö-Kaskinen)
Miljö- och hälsoinspektör (Närpes-Kaskö)
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
maria.nylund@mustasaari.fi
maria.nylund@korsholm.fi
maria.nylund@korsholm.fi
+358 50 549 6046

Anna Nylund
Rehtori, Smedsby-Böle skola
Rektor för Smedsby-Böle skola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
anna.nylund@mustasaari.fi
anna.nylund@korsholm.fi
anna.nylund@korsholm.fi
+358 6 327 7103
+358 44 727 1357

Camilla Nylund
Kirjastonvirkailija
Biblioteksfunktionär
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
camilla.nylund@mustasaari.fi
camilla.nylund@korsholm.fi
camilla.nylund@korsholm.fi
+358 44 424 9199

Lucas Nyman
Liikuntaohaaja
Idrottsledare
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
lucas.nyman@mustasaari.fi
lucas.nyman@korsholm.fi
lucas.nyman@korsholm.fi
+358 6 327 7160
+358 50 517 6662

Edith Nyman
Kanslisti
Kanslist
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
edith.nyman@mustasaari.fi
edith.nyman@korsholm.fi
edith.nyman@korsholm.fi
+358 6 327 7164

Susann Nyman
Opintosihteeri
Studiesekreterare
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
susann.nyman@mustasaari.fi
susann.nyman@korsholm.fi
susann.nyman@korsholm.fi
+358 6 327 7261
+358 44 424 9191

Thomas Nyqvist
Kunnallistekniikan päällikkö
Kommunalteknisk chef
Municipal technical manager
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
thomas.nyqvist@mustasaari.fi
thomas.nyqvist@korsholm.fi
thomas.nyqvist@korsholm.fi
+358 6 327 7101
+358 44 727 1358

Ulrica Nyström
Rehtori
Rektor
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
ulrica.nystrom@mustasaari.fi
ulrica.nystrom@korsholm.fi
ulrica.nystrom@korsholm.fi
+358 40 506 0683

Barbro Näsman
Koulukuljetuskordinaattori
Skolskjutskoordinator
School transport coordinator
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
Educational services
barbro.nasman@mustasaari.fi
barbro.nasman@korsholm.fi
barbro.nasman@korsholm.fi
+358 6 327 7159

Britt-Mari Näsman-Knip
Koulusihteeri- Smedsby-Böle skola & Kvevlax lärcenter
Skolsekreterare- Smedsby-Böle skola & Kvevlax lärcenter
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
britt-mari.nasman-knip@mustasaari.fi
britt-mari.nasman-knip@korsholm.fi
britt-mari.nasman-knip@korsholm.fi
+358 6 327 7125
+358 44 4240 368

Olivia Ojala
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Speciallärare inom småbarnspedagogik
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
olivia.ojala@mustasaari.fi
olivia.ojala@korsholm.fi
olivia.ojala@korsholm.fi
+358 6 327 7104
+358 44 424 9294

Kaija Olli
Kielenkääntäjä
Översättare
Translator
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
kaija.olli@mustasaari.fi
kaija.olli@korsholm.fi
kaija.olli@korsholm.fi
+358 6 327 7124

Petra Ollus
Kansliapäällikkö
Kanslichef
Administrative Director
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
petra.ollus@mustasaari.fi
petra.ollus@korsholm.fi
petra.ollus@korsholm.fi
+358 6 327 7151
+358 44 4240 370

Peppi Paananen
Koulupsykologi, Mustasaaren keskuskoulu, Tuovilan koulu ja esikoulut
Skolpsykolog, Mustasaaren keskuskoulu, Tuovilan koulu och förskolor
Pohjanmaan hyvinvointialue
Österbottens välfärdsområde
info@psykologipeppipaananen.fi
info@psykologipeppipaananen.fi
info@psykologipeppipaananen.fi
+358 50 554 7770
Tavoitettavissa: Peppi työskentelee osa-aikaisesti 1-2 päivää viikossa. Voit ottaa häneen yhteyttä Wilman kautta.
Anträffbar: Peppi jobbar deltid 1-2 dagar i veckan. Hon är anträffbar via Wilma.

Natalia Pada
Kirjanpitäjä
Bokförare
Accountant
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
natalia.pada@mustasaari.fi
natalia.pada@korsholm.fi
natalia.pada@korsholm.fi
+358 6 3277100

Camilla Pada
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluesimies (Pedagoginen johtaja)
Ledare för småbarnspedagogik och förskola (Pedagogisk ledare)
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
camilla.pada@mustasaari.fi
camilla.pada@korsholm.fi
camilla.pada@korsholm.fi
+358 44 727 1291

Riitta Pakkala
Palveluohjaaja
Serviceledare
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
riitta.pakkala@mustasaari.fi
riitta.pakkala@korsholm.fi
riitta.pakkala@korsholm.fi

Marcella Pellas
Ympäristö- ja terveystarkastaja (Maalahti-Korsnäs)
Miljö- och hälsoinspektör (Malax-Korsnäs)
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
marcella.pellas@mustasaari.fi
marcella.pellas@korsholm.fi
marcella.pellas@korsholm.fi
+358 50 336 9860

Emelie Peltonen
Sij. HR-suunnittelija
Vik. HR-planerare
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
emelie.peltonen@mustasaari.fi
emelie.peltonen@korsholm.fi
emelie.peltonen@korsholm.fi
+358 44 424 0115

Jenni Pitkänen
Toiminnanohjauksen tukihenkilö, suomenkielinen perusopetus
Resursperson för elever med funktionella stödbehov, finskspråkig grundläggande utbildning
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
jenni.pitkanen@mustasaari.fi
jenni.pitkanen@korsholm.fi
jenni.pitkanen@korsholm.fi
+358 44 424 0322

Anton Plogman
Pedagoginen suunnittelija
Pedagogisk planerare
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
anton.plogman@mustasaari.fi
anton.plogman@korsholm.fi
anton.plogman@korsholm.fi
+358 6 327 7262
+358 44 727 1547

Johanna Pukkinen
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluesimies
Ledare för småbarnspedagogik och förskola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
johanna.pukkinen@mustasaari.fi
johanna.pukkinen@korsholm.fi
johanna.pukkinen@korsholm.fi
+358 44 727 7984

Sarah Qvist
Koulukoutsi, Korsholms högstadium
Skolcoach, Korsholms högstadium
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
sarah.qvist@mustasaari.fi
sarah.qvist@korsholm.fi
sarah.qvist@korsholm.fi
+358 44 727 1536

Nermina Ramic
Näytteenottaja
Provtagare
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
nermina.ramic@mustasaari.fi
nermina.ramic@korsholm.fi
nermina.ramic@korsholm.fi
+358 44 424 0360

Mari Rantala
Ympäristö- ja terveystarkastaja (Vöyri)
Miljö- och hälsoinspektör (Vörå)
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
mari.rantala@mustasaari.fi
mari.rantala@korsholm.fi
mari.rantala@korsholm.fi
+358 50 592 4903

Teija Rantala
Kielenkääntäjä
Översättare
Translator
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
teija.rantala@mustasaari.fi
teija.rantala@korsholm.fi
teija.rantala@korsholm.fi
+358 6 327 7143

Annica Reini
Kulttuurisihteeri
Kultursekreterare
Cultural Secretary
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
annica.reini@mustasaari.fi
annica.reini@korsholm.fi
annica.reini@korsholm.fi
+358 6 327 7165
+358 50 016 2112

Lise-Lott Rintamäki
HR-hallinnoija/ Työsuojelupäällikkö
HR-administratör/ Arbetarskyddschef
HR administrator/ Director of Occupational Health and Safety
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
lise-lott.rintamaki@mustasaari.fi
lise-lott.rintamaki@korsholm.fi
lise-lott.rintamaki@korsholm.fi
+358 6 327 7258
+358 50 69627

Alf Rosendahl
Viheraluevastaava
Grönområdesansvarig
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
alf.rosendahl@mustasaari.fi
alf.rosendahl@korsholm.fi
alf.rosendahl@korsholm.fi
+358 50 69625

Nils Rosendahl
Koulukoutsi, Keskuskoulu
Skolcoach, Keskuskoulu
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
nils.rosendahl@mustasaari.fi
nils.rosendahl@korsholm.fi
nils.rosendahl@korsholm.fi
+358 44 727 1361

Hannele Ruutikainen
Koulukuraattori, Mustasaaren keskuskoulu ja esikoulu
Skolkurator, Mustasaaren keskuskoulu och förskola
Pohjanmaan hyvinvointialue
Österbottens välfärdsområde
hannele.ruutikainen@ovph.fi
hannele.ruutikainen@ovph.fi
hannele.ruutikainen@ovph.fi
+358 50 541 1895

Katja Ruutila
Palveluohjaaja
Serviceledare
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
katja.ruutila@mustasaari.fi
katja.ruutila@korsholm.fi
katja.ruutila@korsholm.fi

Erik Rönnqvist
Rakennuttajainsinööri
Projekteringsingenjör
Project engineer
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
erik.ronnqvist@mustasaari.fi
erik.ronnqvist@korsholm.fi
erik.ronnqvist@korsholm.fi
+358 50 69610

Nadja Sand
Kirjastonvikrailija
Biblioteksfunktionär
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
nadja.sand@mustasaari.fi
nadja.sand@korsholm.fi
nadja.sand@korsholm.fi
+358 44 424 9138

Henrik Sandback
Talousjohtaja
Ekonomidirektör
Chief financial officer
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
henrik.sandback@mustasaari.fi
henrik.sandback@korsholm.fi
henrik.sandback@korsholm.fi
+358 6 327 7109
+358 44 727 7383

Jeanette Sandberg
Palkkahallintosihteeri
Löneadministratör
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
jeanette.sandberg@mustasaari.fi
jeanette.sandberg@korsholm.fi
jeanette.sandberg@korsholm.fi
+358 6 327 7219

Sofia Sandvik
Etsivä nuorisotyöntekijä
Uppsökande ungdomsarbetare
Outreach youth worker
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
sofia.sandvik@mustasaari.fi
sofia.sandvik@korsholm.fi
sofia.sandvik@korsholm.fi
+358 50 465 0591

Emilia Sandvik
Koulukuraattori, Korsholms högstadium
Skolkurator, Korsholms högstadium
Pohjanmaan hyvinvointialue
Österbottens välfärdsområde
emilia.sandvik@ovph.fi
emilia.sandvik@ovph.fi
emilia.sandvik@ovph.fi
+358 44 727 7988

Johanna Santamäki
Työnjohtaja
Arbetsledare
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
johanna.santamaki@mustasaari.fi
johanna.santamaki@korsholm.fi
johanna.santamaki@korsholm.fi
+358 50 591 9106

Liisa Schreibmaier
Eläinlääkäri (Närpiö)
Veterinär (Närpes)
Veterinarian (Närpes)
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
liisa.schreibmaier@mustasaari.fi
liisa.schreibmaier@korsholm.fi
liisa.schreibmaier@korsholm.fi
+358 40 026 1667

Catarina Simons
Kaavoittaja
Planläggare
Land Use Planner
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
catarina.simons@mustasaari.fi
catarina.simons@korsholm.fi
catarina.simons@korsholm.fi
+358 6 327 7173
+358 44 727 1393

Anna Sjölund
Vastaava koulukuraattori
Ansvarig skolkurator
Chief school curator
Pohjanmaan hyvinvointialue
Österbottens välfärdsområde
anna.sjolund@ovph.fi
anna.sjolund@ovph.fi
anna.sjolund@ovph.fi
+358 44 727 1392

Sofia Skog
Eläinlääkäri (Maalahti-Korsnäs)
Veterinär (Malax-Korsnäs)
Veterinarian
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
sofia.skog@mustasaari.fi
sofia.skog@korsholm.fi
sofia.skog@korsholm.fi
+358 50 338 1144

Kristina Skog
Taideopettaja
Bildkonstlärare
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
+358 6 327 7304
044 424 190

Hannah Skogström
Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori
Rusmedelsförebyggande koordinator
Drug prevention coordinator
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
hannah.skogstrom@mustasaari.fi
hannah.skogstrom@korsholm.fi
hannah.skogstrom@korsholm.fi
+358 44 7277391

Norra Korsholms skola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
+358 6 359 1735

Replot-Björkö skola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
+358 44 424 9264

Smedsby-Böle skola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
+358 44 424 9227

Tölby-Vikby skola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
+358 6 344 0063
+358 44 727 7326

Vallgrund skola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
+358 44 424 9230

Jennie Slotte
HR-suunnittelija
HR-planerare
HR planner
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
jennie.slotte@mustasaari.fi
jennie.slotte@korsholm.fi
jennie.slotte@korsholm.fi
+358 6 327 7105

Johan Smedlund
Rehtori, Tölby-Vikby skola
Rektor för Tölby-Vikby skola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
johan.smedlund@mustasaari.fi
johan.smedlund@korsholm.fi
johan.smedlund@korsholm.fi
+358 50 016 2363

Maria Smedman
HR-suunnittelija
HR-planerare
HR planner
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
maria.smedman@mustasaari.fi
maria.smedman@korsholm.fi
maria.smedman@korsholm.fi
+358 6 327 7251
+358 44 727 1505

Kim Smeds
ATK-suunnittelija
IT-Planerare
IT planner
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
kim.smeds@mustasaari.fi
kim.smeds@korsholm.fi
kim.smeds@korsholm.fi
+358 6 327 7403
+358 50 518 1237

Lena Snellman
Maankäyttöassistentti
Markanvändingsassistent
Land Use Assistant
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
lena.snellman@mustasaari.fi
lena.snellman@korsholm.fi
lena.snellman@korsholm.fi
+358 6 327 7182
+358 44 424 9173

Trygve Snickars
Kirjastoauton kuljettaja
Bokbusschaufför
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
trygve.snickars@mustasaari.fi
trygve.snickars@korsholm.fi
trygve.snickars@korsholm.fi
+358 50 518 1039

Ann-Chatrin Snickars-Hoxell
Tekstiiliopettaja
Textillärare
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
ann-chatrin.snickars-hoxell@mustasaari.fi
ann-chatrin.snickars-hoxell@korsholm.fi
ann-chatrin.snickars-hoxell@korsholm.fi
+358 6 327 7265
+358 44 424 9189

Linda Staffans
Etsivä nuorisotyöntekijä
Uppsökande ungdomsarbetare
Outreach youth worker
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
linda.staffans@mustasaari.fi
linda.staffans@korsholm.fi
linda.staffans@korsholm.fi
+358 44 727 1502

Tommy Stenlund
Ympäristö- ja ympäristöterveydehuollon päällikkö
Miljö- och hälsoskyddschef
Director of Environmental and Health Protection
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
tommy.stenlund@mustasaari.fi
tommy.stenlund@korsholm.fi
tommy.stenlund@korsholm.fi
+358 44 727 1284

Ann Stenman
Johdon assistentti
Chefsassistent
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
ann.stenman@mustasaari.fi
ann.stenman@korsholm.fi
ann.stenman@korsholm.fi
+358 6 327 7181
+358 44 727 1512

Kerstin Stenvall
HR-suunnittelija
HR-planerare
HR planner
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
kerstin.stenvall@mustasaari.fi
kerstin.stenvall@korsholm.fi
kerstin.stenvall@korsholm.fi
+358 6 327 7220
+358 44 727 1506

Eva-Maria Storbäck
Vararehtori, Korsholms högstadium
Biträdande rektor, Korsholms högstadium
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
eva-maria.storback@mustasaari.fi
eva-maria.storback@korsholm.fi
eva-maria.storback@korsholm.fi
+358 44 4249299

Anette Strandberg
Toimistosihteeri
Byråsekreterare
Office Secretary
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
anette.strandberg@mustasaari.fi
anette.strandberg@korsholm.fi
anette.strandberg@korsholm.fi
+358 44 424 9167

Jessica Strandholm
Osallisuuskoordinaattori
Delaktighetskoordinator
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
jessica.strandholm@mustasaari.fi
jessica.strandholm@korsholm.fi
jessica.strandholm@korsholm.fi
+358 44 424 0388

Erika Strengell
Nuorisotiedottaja
Ungdomsinformatör
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
erika.strengell@mustasaari.fi
erika.strengell@korsholm.fi
erika.strengell@korsholm.fi
+358 44 727 1519

Sylvia Strengell
Kirjastoauton kuljettaja
Bokbusschaufför
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
sylvia.strengell@mustasaari.fi
sylvia.strengell@korsholm.fi
sylvia.strengell@korsholm.fi
+358 50 5181039

Annika Ström
Hallinnollinen sihteeri
Administrativ sekreterare
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
annika.strom@mustasaari.fi
annika.strom@korsholm.fi
annika.strom@korsholm.fi
+358 6 327 7260
+358 44 424 9192

Henrik Ström
Tievalaistuksen työnjohtaja
Arbetsledare inom vägbelysning
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
henrik.strom@mustasaari.fi
henrik.strom@korsholm.fi
henrik.strom@korsholm.fi
+358 6 327 7135
+358 44 424 0345

Mona Strömvall
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Speciallärare inom småbarnspedagogik
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
mona.stromvall@mustasaarif.fi
mona.stromvall@korsholmf.fi
mona.stromvall@korsholmf.fi
+358 44 727 1226

Susanna Sund
Työllisyyskoordinaattori
Sysselsättningskoordinator
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
susanna.sund@mustasaari.fi
susanna.sund@korsholm.fi
susanna.sund@korsholm.fi
+358 6 327 7926
+358 50 544 4693

Carolina Sund
Nuoriso-ohjaaja
Ungdomsledare
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
carolina.sund@mustasaari.fi
carolina.sund@korsholm.fi
carolina.sund@korsholm.fi
+358 44 727 7336

Magnus Sundfors
ATK-tukihenkilö
IT-stödperson
IT support
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
magnus.sundfors@mustasaari.fi
magnus.sundfors@korsholm.fi
magnus.sundfors@korsholm.fi
+358 6 3277345
+358 44 7271285

Annika Sundholm
Toimistosihteeri
Byråsekreterare
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
annika.sundholm@mustasaari.fi
annika.sundholm@korsholm.fi
annika.sundholm@korsholm.fi
+358 6 327 7184
+358 44 424 9172

Britt-Mari Sundman
Kirjastonvirkailija
Biblioteksfunktionär
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
britt-mari.sundman@mustasaari.fi
britt-mari.sundman@korsholm.fi
britt-mari.sundman@korsholm.fi
+358 44 424 9138

Kjell Sundsten
Tiemestari
Vägmästare
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
kjell.sundsten@mustasaari.fi
kjell.sundsten@korsholm.fi
kjell.sundsten@korsholm.fi
+358 6 327 7180
+358 50 69616

Malin Suokas
Koordinator för seniorverksamhet och projektarbetare
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
malin.suokas@mustasaari.fi
malin.suokas@korsholm.fi
malin.suokas@korsholm.fi
+358 6 327 7134
+358 44 727 7361

Sofie Svanlund
Kirjanpitäjä
Bokförare
Accountant
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
sofie.svanlund@mustasaari.fi
sofie.svanlund@korsholm.fi
sofie.svanlund@korsholm.fi
+358 6 327 7257
+358 44 424 9165

Madeleine Svanström
Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori
Koordinator för morgon- och eftermiddagsverksamhet
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
madeleine.svanstrom@mustasaari.fi
madeleine.svanstrom@korsholm.fi
madeleine.svanstrom@korsholm.fi
+358 6 327 7138
+358 44 42 40 337

Katarina Svarvén
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluesimies (Pedagoginen johtaja)
Ledare för småbarnspedagogik och förskola (Pedagogisk ledare)
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
katarina.svarven@mustasaari.fi
katarina.svarven@korsholm.fi
katarina.svarven@korsholm.fi
+358 44 727 1276

Johanna Södergård
Ympäristö- ja terveystarkastaja (Mustasaari)
Miljö- och hälsoinspektör (Korsholm)
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
johanna.sodergard@mustasaari.fi
johanna.sodergard@korsholm.fi
johanna.sodergard@korsholm.fi
+358 44 727 7314

Ulrica Taylor
Pedagoginen suunnittelija
Pedagogisk planerare
Pedagogical planner
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
Educational services
ulrica.taylor@mustasaari.fi
ulrica.taylor@korsholm.fi
ulrica.taylor@korsholm.fi
 +358 6 327 7122
+358 44 727 1237

Jonna Tonberg
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluesimies
Ledare för småbarnspedagogik och förskola
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
jonna.tonberg@mustasaari.fi
jonna.tonberg@korsholm.fi
jonna.tonberg@korsholm.fi
+35844 424 9286

Mikael Torp
ATK-suunnittelija
IT-Planerare
IT planner
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
mikael.torp@mustasaari.fi
mikael.torp@korsholm.fi
mikael.torp@korsholm.fi
+358 6 327 7112
+358 50 518 1170

Nina Tuuri
Apulaisrehtori, Mustasaaren Keskuskoulu
Biträdande rektor, Mustasaaren Keskuskoulu
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
nina.tuuri@mustasaari.fi
nina.tuuri@korsholm.fi
nina.tuuri@korsholm.fi
+358 44 424 9223

Anna Törnroos-Mård
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen päällikkö
Chef för småbarnspedagogik och förskola
Director of early childhood education and preschool
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
Educational services
anna.tornroos-mard@mustasaari.fi
anna.tornroos-mard@korsholm.fi
anna.tornroos-mard@korsholm.fi
+358 6 327 7215
+358 44 727 1255

Mila Ulvinen
Kielenkääntäjä
Översättare
Translator
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
mila.ulvinen@mustasaari.fi
mila.ulvinen@korsholm.fi
mila.ulvinen@korsholm.fi
+358 6 327 7142

Martina Uthardt
Toimistosihteeri
Byråsekreterare
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
martina.uthardt@mustasaari.fi
martina.uthardt@korsholm.fi
martina.uthardt@korsholm.fi
+358 6 327 7154
+358 50 534 7431

Denice Vesterback
Sivistysjohtaja
Bildningsdirektör
Director of education
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
Educational services
denice.vesterback@mustasaari.fi
denice.vesterback@korsholm.fi
denice.vesterback@korsholm.fi
+358 6 327 7167
+358 50 599 4673

Kaisa Vesterinen-Kern
HR-päällikkö
HR-chef
HR Director
Konsernihallinto
Koncernförvaltning
Municipal administration
kaisa.vesterinen-kern@mustasaari.fi
kaisa.vesterinen-kern@korsholm.fi
kaisa.vesterinen-kern@korsholm.fi
+358 6 327 7155
+358 44 727 7903

Lena Wargen
Ympäristö- ja terveystarkastaja (Mustasaari)
Miljö- och hälsoinspektör (Korsholm)
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
lena.wargen@mustasaari.fi
lena.wargen@korsholm.fi
lena.wargen@korsholm.fi
+358 44 424 0361

Simon Weiner
Kaavoittaja
Planläggare
Land Use Planner
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
simon.weiner@mustasaari.fi
simon.weiner@korsholm.fi
simon.weiner@korsholm.fi
+358 44 4240 372

Elina West
Koulusihteeri, Keskuskoulu
Skolsekreterare, Keskuskoulu
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
elina.west@mustasaari.fi
elina.west@korsholm.fi
elina.west@korsholm.fi
+358 6 327 7323
+358 50 518 1222

Hanna West
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Speciallärare inom småbarnspedagogik
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
hanna.west@mustasaari.fi
hanna.west@korsholm.fi
hanna.west@korsholm.fi
+358 44 424 0333

Cecilia Wester
Oppilashuollon ohjaaja, tukikeskustelut oppilaille/opiskelijoille ja opastus henkilökunnalle/vanhemmille kaikissa ruotsinkielisissä kouluissa
Handledare inom elevvården, stödsamtal till elever/studerande och handledning till personal/föräldrar i alla svenskspråkiga skolor
Pohjanmaan hyvinvointialue
Österbottens välfärdsområde
cecilia.wester@ovph.fi
cecilia.wester@ovph.fi
cecilia.wester@ovph.fi
+358 40 595 0271

Ann-Charlotte Westerdahl
Ympäristö- ja terveystarkastaja (Närpiö)
Miljö- och hälsoinspektör (Närpes)
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
ann-charlotte.westerdahl@mustasaari.fi
ann-charlotte.westerdahl@korsholm.fi
ann-charlotte.westerdahl@korsholm.fi
+358 50 409 9354

Elisabeth Wik-Nylund
Oppilasohjaaja
Elevhandledare
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
elisabeth.wik-nylund@mustasaari.fi
elisabeth.wik-nylund@korsholm.fi
elisabeth.wik-nylund@korsholm.fi
+358 6 327 7308
+358 44 424 9236

Elisabeth Wiklund
Liikunnanneuvoja
Idrottsinstruktör
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
elisabeth.wiklund@mustasaari.fi
elisabeth.wiklund@korsholm.fi
elisabeth.wiklund@korsholm.fi
+358 6 327 7161
+358 50 517 6661

Bodil Winberg
Kirjastonvirkailija
Biblioteksfunktionär
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Welfare services
bodil.winberg@mustasaari.fi
bodil.winberg@korsholm.fi
bodil.winberg@korsholm.fi
+358 44 424 9201 (Björköby)
+358 44 424 9140 (Replot)

Marcus Åkerblom
Ruokapalvelupäällikkö
Kosthållschef
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
marcus.akerblom@mustasaari.fi
marcus.akerblom@korsholm.fi
marcus.akerblom@korsholm.fi
+358 6 327 7152
+358 44 727 1213

Jim Åkerholm
Kaavoittaja
Planläggare
Land Use Planner
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
jim.akerholm@mustasaari.fi
jim.akerholm@korsholm.fi
jim.akerholm@korsholm.fi
+358 6 327 7178
+358 44 727 1513

Nina Åkerman
Tekninen avustaja, kehityshankkeet
Teknisk assistent för utvecklingsprojekt
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
nina.akerman@mustasaari.fi
nina.akerman@korsholm.fi
nina.akerman@korsholm.fi
06 327 7096
+358 44 727 7370

Mikael Österberg
Vapaa-aikapäällikkö
Fritidschef
Leisure manager
Hyvinvointipalvelut
Välfärdstjänster
Educational services
mikael.osterberg@mustasaari.fi
mikael.osterberg@korsholm.fi
mikael.osterberg@korsholm.fi
+358 6 327 7162
+358 44 424 9135

Katarina Österberg
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Speciallärare inom småbarnspedagogik
Sivistyspalvelut
Bildningstjänster
katarina.osterberg@mustasaari.fi
katarina.osterberg@korsholm.fi
katarina.osterberg@korsholm.fi
+358 44 727 1501

Tony Östersund
Maankäyttöinsinööri
Markanvändningsingenjör
Land Use Engineer
Yhdyskuntarakentaminen
Samhällsbyggnad
The Built Environment
tony.ostersund@mustasaari.fi
tony.ostersund@korsholm.fi
tony.ostersund@korsholm.fi
+358 6 327 7177
+358 44 424 9136