Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja taksa

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma. Suunnitelman on oltava valmis viimeistään 1.1.2018. Valvontasuunnitelmassa on tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista (ympäristönsuojelulaki 527/2014). Suunnitelmassa kuvataan valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteita ja valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyötä. Valvontasuunnitelman ensisijaisena tavoitteena on järjestää luvanvaraisten ja rekisteröityjen toimintojen valvonta siten, että valvonta on säännöllistä ja tehokasta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen laatii valvontasuunnitelman pohjalta valvontaohjelman, joka koskee luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkistuksia ja niiden muuta säännöllistä valvontaa. Valvontaohjelma päivitetään vuosittain.

Länsirannikon ympäristöyksiköllä on ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma, joka on hyväksytty ympäristöjaostossa 26.1.2022 § 9.

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2022–2025

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2024


Ympäristönsuojelulaissa määrätään, että ympäristönsuojeluviranomainen saa ottaa maksun lupien ja ilmoitusten käsittelystä. Lisäksi otetaan maksu luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen valvontasuunnitelman mukaisista määräaikaistarkastuksista. Tarkastukset, jotka ovat tarpeen kiellon noudattamisen tai toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi, voivat myös olla maksullisia.

Länsirannikon valvontalautakunta on hyväksynyt Länsirannikon ympäristöyksikön ympäristönsuojelun taksan 15.12.2021 § 63.

Ympäristönsuojelutaksa

Länsirannikon ympäristöyksikön toiminta-alueella maa-ainesluvat käsittelee Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaosto. Luvan myöntämisedellytyksiä harkittaessa otetaan huomioon muun muassa se, miten maa-ainesten ottaminen vaikuttaa maisemaan ja pohjaveteen. Maanottolupien käsittely ja niiden valvonta ovat maksullisia.

Länsirannikon valvontalautakunta on hyväksynyt Länsirannikon ympäristöyksikön ympäristönsuojelun taksan 15.12.2021 § 64.

Maa-ainestaksa