Tiedotus liikkuvan elintarvikehuoneiston tilapäisestä myynnistä tai tarjoilusta

Yrittäjän, jolla on ilmoitettu, liikkuva elintarvikehuoneisto ja joka suunnittelee elintarvikkeiden myyntiä tai tarjoilua yleisölle torilla, messuilla ja isoissa tapahtumissa Länsirannikon ympäristöyksikön alueella, on tiedotettava tulostaan ympäristöyksikölle viimeistään neljä arkipäivää ennen toiminnan aloittamista. Tiedotuksen voi tehdä lomakkeella tilapäisestä myynnistä tai sähköpostitse ymparistoyksikko@mustasaari.fi.

Hyväntekeväisyyteen liittyvä ei-ammattimainen kuten harrastekerhojen, seurakuntien ja koulujen sekä yksityishenkilöiden tilapäinen, vähäinen ja vähäriskinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu on vapautettu tiedottamisvelvollisuudesta.

Ruokavirasto informoi myynnistä ulkona ja vastaavilla alueilla tarkemmin ulkomyyntiohjeessaan.