Märaskäretin ranta-asemakaavan muutos, kortteli 4

Vaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä: 4.1.–2.2.2024 (MRL 63. §).
Yhteyshenkilö: Jonas Aspholm, kaavoituspäällikkö