Johtoverkkojen toiminta-alueet

Vesijohtoverkko

Kunnan vesijohtoverkosta on myös yhteys Vaasan kaupungin sekä Laihian ja Maalahden kuntien vesijohtoverkkoon.

Vesijohtoverkko kartalla.

Viemärijohtoverkko

Viemäriverkko ulottuu kaikille asemakaavoitetuille alueille, ja sitä laajennetaan tarpeen mukaan vanhoille ja uusille alueille.

Viemärijohtoverkko kartalla.