Rakentaminen ja suunnittelu

Kunta voi vaikuttaa ilmastopäästöihin pitkäjänteisellä suunnittelulla. Koska päästöihin vaikuttaa se, miten asunnot, työpaikat ja palvelut sijaitsevat suhteessa toisiinsa, pitäisi uuden asutuksen mahdollisuuksien mukaan sijoittua lähelle olemassa olevaa asutusta. Silloin on mahdollisuus esimerkiksi yhteiseen lämmitysjärjestelmään. Ilmasto- ja energiastrategiset tekijät otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa ja aina kun uusia asunto- tai yritysalueita suunnitellaan, selvitetään mahdollisuudet yhteiseen lämmitykseen.

Sepänkylän keskustan laajennuksessa keskitytään ilmastoviisaisiin ratkaisuihin. Ratkaisut voivat olla ilmastoviisaita materiaaleja, lämmitystapoja tai muita teknisiä ratkaisuja.

Kaavoitus

Kaavoituksella voidaan luoda edellytyksiä infrastruktuurin tehokkaalle hyödyntämiselle ja yhteisten energiajärjestelmien käytölle. Tämän rinnalla kunta edistää maaseutua kestävän elämisen edelläkävijänä, johon ratkaisuja ei voida kopioida kaupungeista. Ilmasto- ja energiastrategiset tekijät otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa ja aina kun uusia asunto- tai yritysalueita suunnitellaan, selvitetään mahdollisuudet yhteiseen lämmitykseen,

Puutalorakentaminen

Mustasaaren kunta osallistuu vuodesta 2021 puutalorakennushankkeeseen Mustasaarentien varressa. Wooden Network Bothnia on Mustasaaren kunnan, Fastighets Ab Korsholms bostäderin, Jake Rakennus Bygg Oy:n, Vasekin ja Pohjanmaan Expon yhteistyöhanke. Toimijat luovat yhdessä kestäviä asuntoja puusta tulevaisuuden mustasaarelaisille.