Huoli lapsesta tai nuoresta

Jos sinulla on huoli lapsesta, voit ottaa yhteyttä kunnan lasten ja lapsiperheiden sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijään ja tehdä lastensuojeluilmoituksen. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka huomaa, että lapsi tai nuori tarvitsee apua. Jos sinulla on huoli lapsesta, on parempi ottaa yhteyttä heti eikä odottaa, että ongelmat paisuvat.

Lasten ja lapsiperheiden sosiaalipalvelun työntekijöiden tehtävänä on tukea perheitä. He pohtivat yhdessä vanhempien kanssa lapsen hyvinvointia ja miten lapsen oikeudet toteutuvat. Lapsen palveluntarpeen ja lastensuojelun tarpeen arviointi on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluilmoituksen saamisesta.

Jos sinusta tuntuu, että oma perheesi tarvitsee tukea, voit täyttää lomakkeen Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi, tai soittaa sosiaalityöntekijälle, joka ottaa vastaa uusia ilmoituksia.

Sosiaalityöntekijöiden yhteystiedot.

Iltaisin, viikonloppuisin ja öisin voi kiireellisessä tilanteessa ottaa yhteyttä Pohjanmaan sosiaalipäivystykseen, puhelin 06 325 2347.