Oppimisen tuen ja inkluusion kehittäminen – Oppl-hanke

Mustasaaren kunta osallistuu OppI-hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää oppimisen tukea esi- ja perusopetuksessa. Oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisen hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka toteutetaan yhteystyössä Vaasan ja Laihian perusopetuksen, Vasa Övningsskolan sekä Vaasan kristillisen koulun kanssa. Hanke toteutetaan aikavälillä tammikuu 2021 – joulukuu 2022.

Valtionavustuksella on tarkoitus kehittää inkluusiota edistäviä rakenteita sekä vahvistaa ja yhtenäistää oppimisen tukeen liittyviä käytänteitä. Mustasaaressa hankkeen päätavoitteena on kolmiportaisen tuen selkeyttäminen sekä toimintakulttuurin kehittäminen.