Vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston toimiala ja tehtävät

Vanhusneuvoston tehtävistä säädetään kuntalain 27. §:ssä. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista
suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhusneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää yhteistyötä kunnan, eläkeläisjärjestöjen ja kunnan vanhusväestön kesken.

Vanhusneuvoston tehtävänä on

  1. edistää ja kehittää kunnan ja vanhusväestön yhteistyötä tiiviillä vuoropuhelulla kunnan toimielinten kanssa
  2. edistää vanhusväestön yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintoihin ja vanhusväestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada kunnan palveluja
  3. seurata vanhusväestön tarpeita ja tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta vanhusväestön elinoloihin
  4. valvoa, että vanhusväestölle tärkeät asiat otetaan huomioon kaikkien toimielinten toiminnassa ja että vanhusneuvoston asiantuntemus välitetään näille toimielimille.