Tupakka

Tupakkalain mukainen valvonta
Ympäristö- ja terveystarkastajat valvovat tupakan ja muiden tupakkatuotteiden myynnin, rajoitusten ja tupakointikieltojen noudattamista sekä lainsäädännön noudattamista. Tupakoinnin rajoittamisella pyritään suojaamaan väestöä tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta. Tupakkalain tavoitteena on myös nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäiseminen. Tupakkalain keskeisenä lähtökohtana on, ettei kukaan vastoin tahtoaan joudu altistumaan tupakansavulle.

Lain pääkohdat:
• Tupakointi on kiellettyä julkisissa, yleisölle ja asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa. Työsuojeluviranomainen valvoo tupakkalakia työpaikalla.
• Tupakointi on kielletty ravintoloissa ja tarjoilualueilla.
• Tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä ei saa myydä tai muutoin luovuttaa henkilölle, joka on alle 18-vuotias.
• Nuuskan myynti Suomessa on kielletty.

Lisätietoja tupakkalain mukaisesta valvonnasta on Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) verkkosivuilla.