Asemakaavan muutos Granholmsbacken I, Tuovila 

Yhteyshenkilöt: Anne Holmback, kaavoittaja ja Jim Åkerholm, kaavoittaja
Vaihe: Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.5–5.6.2023

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 25.10.–23.11.2022 (MRL 63. §).