Asemakaavan muutos Granholmsbacken I, Tuovila 

Yleisötilaisuus Granholmsbackenin asemakaavamuutoksista sekä Vikby–Martoinen-maantieyhteydestä järjestettiin 11.5.2023 klo 18–20 Helsningby skolanissa (Puntaistentie 52).

Vaihe: Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.5–5.6.2023

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 25.10.–23.11.2022 (MRL 63. §).