Vapautushakemus yleiseen viemäriin liittymisestä

Kiinteistö, joka sijaitsee yleisen viemärin toiminta-alueella voi hakea vapautusta yliseen viemäriin liittymisvelvollisuudesta (Vesihuoltolaki 119/2001 § 11) Länsirannikon ympäristöjaostolta. Lain mukaan liittymisvelvollisuudesta vapauttaminen edellyttää, että:

  1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy
  2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Lomake ”Vapautushakemus yleiseen viemäriin liittymisestä” toimitetaan ympäristöjaostolle yhdessä asemapiirroksen ja mahdollisten muiden selvitysten kanssa, jotka voivat vaikuttaa asian käsittelyyn.