Kunnan organisaatio

Kunnanvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi, edustaa korkeinta päätäntävaltaa kunnassa. Kunnanvaltuusto valitsee jäsenet muihin päättäviin toimielimiin. Näistä kunnanhallituksella on keskeinen asema, koska se vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta sekä kunnanvaltuuston asioiden valmistelusta ja sen päätösten toimeenpanosta.

Luottamushenkilöiden lisäksi kunnassa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii kunnallisten palvelujen tuottamisesta ja päivittäishallinnosta. Kunnanjohtaja on kunnan ylin viranhaltija. Viranhaltijoiden tehtäviin kuuluu valmistella luottamuselimissä käsiteltävät asiat.

Etsi tietoja luottamushenkilöistä, ja katso missä elimissä he istuvat


Luottamuselimet

Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet