Vallgrund förskola

Vallgrund daghem

Söderuddsvägen 21, Norra Vallgrund

Tfn 050 518 1271

Ett ledord för oss är ett gott bemötande och vi arbetar aktivt för att barnen skall känna sig trygga i daghemmet och med kamrater och personal. Vi strävar till en god omvårdnad av barnen i samarbete med vårdnadshavarna.  

Vi tror på mångsidig inlärning och att alla barn skall få utvecklas och lära sig i sin egen takt. 

Lärandet skall vara lustfyllt och vi ser barnen som aktiva medforskare. Barnen lär sig genom lek. 

I Vallgrund tar vi vara på närheten till naturen och vi har utomhuspedagogik som vårt tyngdpunktsområde.