Näin voit vaikuttaa

Voit seurata kunnan kaavoitusta

  • lukemalla kaavoituskatsauksen, joka julkaistaan vuosittain
  • tutustumalla ajankohtaisiin kaavoihin kaavoituksen verkkosivuilla
  • seuraamalla kuulutuksia Vasabladetissa ja Ilkka-Pohjalaisessa

Kaavoitusprosessi jaetaan kolmeen päävaiheeseen

osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnosvaihe ja ehdotusvaihe

Voit vaikuttaa kaavoitukseen

  • ottamalla yhteyttä kaavoitusosastoon
  • jättämällä mielipiteen
  • jättämällä muistutuksen
  • hakemalla oikaisua, jättämällä valituksen

Mielipide

Osallisella on oikeus esittää mielipiteensä nähtävillä olevasta kaavasta. Mielipiteen voi jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta. Mielipiteen ilmaisemiseen voi käyttää valmista mielipidelomaketta tai vapaamuotoista kirjettä. Mielipide lähetetään postitse Mustasaaren kunta, Kaavoitus, Keskustie 4, 65610 Mustasaari tai sähköpostitse kaavoitus@mustasaari.fi.

Jätä mielipide

Muistutus

Ehdotusvaiheessa osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus ehdotuksesta. Kunta lähettää vastineen osoitteensa ilmoittaneille.

Muistutuksen tekemiseen voi käyttää valmista muistutuslomaketta tai vapaamuotoista kirjettä. Muistutus lähetetään postitse Mustasaaren kunta, Kaavoitus, Keskustie 4, 65610 Mustasaari tai sähköpostitse kaavoitus@mustasaari.fi.

Jätä muistutus

Muutoksen haku, valitus

Kaava-asioihin voi hakea muutosta kunnallisvalituksella, joka jätetään Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan. Osoite on Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.
Kunnallisvalituksen tekijä voi, mikäli saa kieltävän vastauksen, viedä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Osoite on Korkein hallinto-oikeus, PL 180, 00131 Helsinki.