Asiakirjajulkisuuskuvaus

Mustasaaren kunnan on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten julkaistava ja ylläpidettävä kuvausta kunnan hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä.

Asiakirjajulkisuuskuvaus on yksi tapa toteuttaa hallinnon avoimuusperiaatetta kunnassa ja vastata julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) vaatimuksiin.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemistä ja opastaa kunnan asiakkaita niiden tekemisessä sekä antaa yleiskuvaus siitä, miten kunnan tiedonhallinta on järjestetty ja mitä tietovarantoja kunnan eri viranomaiset käyttävät ja hallinnoivat.

Asiakirjajulkisuuskuvausta ylläpidetään ja päivitetään tietojen ajantasaisuuden takaamiseksi.

Asiakirjajulkisuuskuvaus on julkaistu ruotsiksi 2.5. Suomenkielinen kuvaus saadaan, kun palveluntarjoaja pystyy toimittamaan kuvauksesta rinnakkaiskieliversion.

Tietopyynnöt

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaan jokaisella on oikeus saada tieto kunnan viranomaisissa käsiteltävistä asioista ja viranomaisen asiakirjoista.

  • Sinulla on oikeus saada tieto viranomaisessa käsitellystä julkisesta asiakirjasta.
  • Sinulla on oikeus saada tieto itseäsi koskevasta asiakirjasta.
  • Lisäksi sinulla on joissakin tapauksissa oikeus saada tieto myös salassa pidettävistä asiakirjoista (harkinnan mukaan).

Tietopyynnöt toimitetaan kirjallisesti Mustasaaren kunnan kirjaamoon, josta ne lähetetään oikean viranomaisen käsiteltäväksi.

Sähköpostiosoite: info@mustasaari.fi 

Mustasaaren kunta
Kirjaamo
Keskustie 4
65610 Mustasaari

Yksilöi tietopyyntösi riittävän tarkasti pyynnön käsittelyn helpottamiseksi. Ilmoita myös toivottu toimitusosoite ja -tapa.

Käsittelyaika on enintään kaksi viikkoa tietopyynnön vastaanottamisesta. Jos tietopyyntö on laaja, vaativa tai vaatii erityistoimenpiteitä, käsittelyaika voi olla yksi kuukausi. Joissakin tapauksissa tietopyynnöstä voidaan veloittaa maksu.