Ohjeita karanteenissa tai eristyksessä olevalle

HUOM! Nämä ohjeet perustuvat oikeusministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeisiin sekä tartuntatautilakiin ja vaalilakiin.

Jos kunnan tartuntatautilääkäri on määrännyt sinut karanteeniin tai eristykseen, tarvitset jäljitystiimiltä luvan äänestääkses­i kuntavaaleissa. Lisätietoja on saamassas­i karanteeni- tai eristyspäätöksessä.

Vaalipäivänä

Jos kunnan tartuntatautilääkäri on määrännyt sinut karan­teeniin tai eristykseen, voit äänestää vaali­päivänä omassa äänestys­paikassa. Voit tulla äänestys­paikalle esimer­kiksi autolla, mutta et saa tulla sisälle vaalihuoneistoon. Vaalihuoneiston ulkopuolella olevass­a kyltissä on puhelin­numero, johon soittamalla saat yhteyden vaalivirkailijaan, joka tulee ulos niin että voit äänestää ulkona.

Ennakkoäänestys

Et voi äänestää sisätiloissa yleisessä ennakko­äänestys­paikassa.

Mustasaaren virastotalon ennakko­äänestyspaikassa voit äänestää ulkona maanantaina 7.6. klo 14–16 ja tiistaina 8.6. klo 14–16.

Kotiäänestys

Voit myös ilmoittautua kotiäänestykseen viimeistään 1.6. klo 16. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, oletko karanteenissa tai eristyksessä.

Vapaaehtoinen karanteeni tai vapaaehtoinen eristys

Jos olet vapaaehtoisesti karanteenissa tai vapaaehtoisess­a eristyksessä, voit äänestää tavalliseen tapaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa tai omass­a äänestyspaikassa vaalipäivänä. Siinä tapauksessa sinull­a ei ole oikeutta kotiäänestykseen.

Lisätietoja

Jäljitystiimi antaa ohjeita karanteenissa tai eristyksessä oleville. Yhteystiedot löydät saamastasi karanteeni- tai eristyspäätöksestä.

Mustasaaren kunnan keskusvaali­lautakunta, 050 69 635.