Erityisopetus

Mustasaaren kunnan yleissivistävässä perusopetuksessa annetaan erityisopetusta niille oppilaille, joiden opiskelun tukemisessa opetuksen yleiset tukimuodot ovat riittämättömät. Tavoitteena on tarjota oppilaille lähikoulussa sopivin oppimismuoto ja -ympäristö ammattitaitoisen henkilökunnan kolmiportaisella tuella.

Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla, joita ovat yleinen tuki, tehostettu tuki, ja erityinen tuki.

Kouluissa laaditaan erityisopetuksen vuosittainen suunnitelma erityisopetuksen voimavarojen kohdistamisesta.

Erityisopettajat alakoulussa: Minna Klingenberg, Lena Storgård, Marielle Hahto, Vuokko Annola-Junka, Sanni Pätsi

Yläkoulussa: Kati Niemi, Pauliina Hannuksela, Sonja Aaltonen

Osa-aikainen erityisopetus

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissä, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaisella erityisopetuksella voidaan parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen opettajien yhteistyönä ja toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaalle ja huoltajille. Osa-aikainen erityisopetus pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla.