Kouluun ilmoittautuminen

Syyslukukausi alkaa 15.8.2022.

Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle

Jokaisen esioppilaan huoltaja saa ennen ilmoittautumisten alkamista eskarista kirjeen, jossa on avainkoodi ja Wilman käyttöohjeet. Pyydämme niitä huoltajia, jotka eivät ole saaneet Wilma-avainkoodia, viimeistään viikon 7 kuluessa, ottamaan yhteyttä lähikoulun rehtoriin.
HUOM! Käytä suomalaista Wilmaa, jos lapsi käy suomalaisessa koulussa.

Wilmassa lapsille on osoitettu valmiiksi lähikoulu väestörekisteriin merkityn asuinpaikan mukaan. Huoltajat voivat halutessaan hakea lähikoulun vaihtamista lomakkeella Hakemus koulun käymiseksi muussa kuin lähikoulussa.

HUOM! Molempien huoltajien on täytettävä ja allekirjoitettava lomake. Lähetä lomake sivistystoimistoon:
Mustasaaren kunta
Sivistystoimisto
Keskustie 4
65610 Mustasaari

Ilmoittautumisesta, kuljetuksista ja koulunaloituksen lykkäyksestä tai aikaistamisesta ym. saa lisätietoja koulun rehtorilta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään seuraavasti:

Kunnan omana toimintana:

Keskuskoulun ilttis

Kunnan aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan Wilmassa kohdassa hakemukset ja päätökset.
Päätös annetaan toukokuun aikana Wilman kautta, katso hakemukset ja päätökset. Hakemus ei näy puhelimen Wilma-sovelluksessa, mutta saat sen näkyviin verkkoselaimen kautta (esim. Firefox tai Google Chrome).

Folkhälsan i Korsholm toimintana:

Helsingbyn-Tuovilan eftis/ilttis (Helsingby/Tuovila)

Ilmoittatuminen tällä linkillä.