Kouluun ilmoittautuminen

Syyslukukausi alkaa 11.8.2021.

Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle

Jokaisen esioppilaan huoltaja saa ennen ilmoittautumisten alkamista eskarista kirjeen, jossa on avainkoodi ja Wilman käyttöohjeet. Pyydämme niitä huoltajia, jotka eivät ole saaneet Wilma-avainkoodia, viimeistään viikon 7 kuluessa, ottamaan yhteyttä lähikoulun rehtoriin.

Wilmassa lapsille on osoitettu valmiiksi lähikoulu väestörekisteriin merkityn asuinpaikan mukaan. Huoltajat voivat halutessaan hakea lähikoulun vaihtamista lomakkeella Hakemus koulun käymiseksi muussa kuin lähikoulussa.

Ilmoittautumisesta, kuljetuksista ja koulunaloituksen lykkäyksestä tai aikaistamisesta ym. saa lisätietoja koulun rehtorilta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään seuraavasti:

Kunnan omana toimintana:

Keskuskoulun ilttis

Kunnan aamu- jailtapäivätoimintaan ilmoittaudutaan Wilmassa, kohdassa hakemukset ja päätökset.

Folkhälsan i Korsholm toimintana:

Helsingbyn-Tuovilan eftis/ilttis (Helsingby skola)

Ilmoittatuminen tällä linkillä.