Kouluun ilmoittautuminen

Syyslukukausi alkaa 13.8.2024.

Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle

Jokaisen esioppilaan huoltaja saa ennen ilmoittautumisten alkamista eskarista kirjeen, jossa on avainkoodi ja Wilman käyttöohjeet. Pyydämme niitä huoltajia, jotka eivät ole saaneet Wilma-avainkoodia, viimeistään viikon 7 kuluessa, ottamaan yhteyttä lähikoulun rehtoriin.

Kouluun ilmoittaminen Wilman kautta 12.2–29.2.2024.


HUOM! Käytä Wilmaa suomenkilellä, jos lapsi käy suomenkielisessä koulussa.

Wilmassa lapsille on osoitettu valmiiksi lähikoulu väestörekisteriin merkityn asuinpaikan mukaan. Huoltajat voivat halutessaan hakea lähikoulun vaihtamista lomakkeella:

HUOM! Molempien huoltajien on täytettävä ja allekirjoitettava lomake. 

Lomake lähetetään sähköpostitse osoitteeseen bildning@korsholm.fi tai postitse Mustasaaren kunta, Sivistystoimisto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari.

Ilmoittautumisesta, kuljetuksista ja koulunaloituksen lykkäyksestä tai aikaistamisesta ym. saa lisätietoja koulun rehtorilta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään seuraavasti:

Kunnan omana toimintana:

Keskuskoulun ilttis

Tuovilan ilttis

Kunnan aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan Wilmassa kohdassa hakemukset ja päätökset.
Päätös annetaan toukokuun aikana Wilman kautta, katso hakemukset ja päätökset. Hakemus ei näy puhelimen Wilma-sovelluksessa, mutta saat sen näkyviin verkkoselaimen kautta (esim. Firefox tai Google Chrome).

llttispaikkaa haetaan Wilman kautta 12.2–29.2.2024, hakemukset ja päätökset.