Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset perustuvat ympäristönsuojelulakiin, ja niiden on tarkoitettu täydentävän lakia paikallisten olosuhteiden mukaisesti ympäristön pilaantumisen estämiseksi ja terveellisen, turvallisen ja viihtyisän ympäristön luomiseksi.

Määräyksiä sovelletaan ja niitä on noudatettava Kristiinankaupungissa, Kaskisissa, Närpiössä ja Mustasaaressa. Länsirannikon ympäristöyksikön ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty Mustasaaren kunnanvaltuustossa, ja ne ovat tulleet voimaan 3.11.2014.

Määräykset sisältävät ohjeita ja yleisesti hyväksyttyjä toimintatapoja, jotka ovat välttämättömiä ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi sekä tiedonsaannin ja oikeusturvan takaamiseksi elinkeinonharjoittajille ja kuntalaisille. Määräyksiä ei sovelleta toimintaan, joka ympäristönsuojelulain mukaan vaatii lupaa tai ilmoitusta.

Ympäristönsuojelumääräyksistä löytyy tietoa seuraavista aiheista:

  • Jätevesien käsittely
  • Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien materiaalien pesu
  • Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja muiden vastaavien laitteiden pesu ja kunnossapito
  • Lannan ja lannoitteiden käyttö
  • Maanparannusaineet (kasviperäiset jätteet, liete ja tuhka)
  • Kemikaalien varastointi ja käsittely säiliöissä
  • Käytöstä poistetut säiliöt ja säiliöiden tarkastaminen
  • Teiden suolaus
  • Maalämpöjärjestelmien sijoitus
  • Jätteidenkäsittely ja pienimuotoinen jätteiden käyttö maarakentamisessa
  • Jätteiden poltto kiinteistöllä
  • Tilapäistä melua aiheuttava toiminta (meluilmoitus)
  • Tilapäiset ja siirrettävät asfalttiasemat
  • Äänentoistolaitteiden käyttö