Rakentamista, remontointia ja omistajanvaihdoksia koskevaa tietoa

Mikäli suunnitelmissasi on rakentaa uusi talo tai remontoida olemassa oleva talo, jota ei ole liitetty kunnan vesijohto- tai viemäriverkkoon, lue seuraavat ohjeet.

Jos tarvitset suunnitteluvaiheessa tietoa muun muassa johtoverkosta tai liittymismaksuista, ota yhteyttä mittausteknikkoon. Tarvittaessa mittausteknikko voi käydä rakennuspaikalla antamassa neuvoja ja ohjeita.

Hakemuksen liittymisestä kunnan vesijohto- ja/tai viemäriverkkoon voi jättää vasta kun rakennuslupa on hyväksytty. Hakemuksen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa sen rekisteröinnistä.

Jos kyseessä on olemassa olevan rakennuksen liittäminen vesijohto- ja/tai viemäriverkkoon, hakemuksen voi jättää heti, mikäli rakennuslupa on voimassa

Hakemus vesi- ja/tai viemärijohtoon liittymiseksi

Sopimus toimitetaan allekirjoitettavaksi kahtena kappaleena, ja samassa kirjekuoressa on liittymislasku.

Vesijohto- ja viemäriverkkoon liittäminen edellyttää, että toinen allekirjoitetuista sopimuksista on palautettu vesihuoltolaitokselle ja koko liittymismaksu on maksettu.

Kun haluat tilata liittymisen johtoverkkoon tai vesimittarin asennuksen, ota yhteyttä työnjohtajaamme vähintään kaksi päivää etukäteen.

Mittausteknikko
Patrik Bondas     
patrik.bondas@mustasaari.fi
Puh. 050 69 024

Työnjohtaja
Mats Lall
mats.lall@mustasaari.fi
Puh. 050 69 613

Olemassa olevan rakennuksen liittäminen kunnan viemäriverkkoon

Linkin kautta avautuvasta kartasta voit tarkistaa, onko kiinteistösi viemäriverkon vahvistetulla toiminta-alueella.

Mikäli liittyminen on mahdollista, jätä hakemus viemäriverkkoon liittymiseksi. Liitä mielellään mukaan asemapiirros, johon on merkitty olemassa olevat viemärikaivot. Liittyminen tapahtuu paineviemärijohdon tai tontille asennettavan kiinteistökohtaisen jätevesipumppaamon kautta.

Hakemus vesi- ja/tai viemärijohtoon liittymiseksi

Mikäli hakemuksen käsittelyn aikana ilmenee lisätietojen tarve, henkilökuntamme ottaa sinuun yhteyttä.

Työnjohtaja
Johanna Santamäki
johanna.santamaki@mustasaari.fi
Puh. 050 591 9106

Mikäli kiinteistöäsi ei voida liittää viemäriverkkoon tai sinulla on muita haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyyn liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä Länsirannikon ympäristöyksikköön.

Omistajanvaihdos

Omistajanvaihdoksesta ilmoitetaan vesihuoltolaitokselle täyttämällä lomake. Täytä lomakkeeseen kaikki tiedot, jotta omistajanvaihdos voidaan rekisteröidä ja uusi liittymissopimus lähettää uusille omistajille.

Ilmoitus vesi- ja/tai viemäriliittymän omistajanvaihdon siirrosta

Toimistosihteeri
Nina Martin
nina.martin@mustasaari.fi
Puh. 050 69 614

Toimistosihteeri
Maria Mannil
maria.mannil@mustasaari.fi
Puh. 050 518 1204

”Muista nämä” -lista kiinteistönomistajille, joiden kiinteistö on liitetty kunnan vesijohto- ja/tai viemäriverkkoon.

Suojaa kiinteistön vesijohto- ja viemäriverkkoon liittyvät laitteet jäätymiseltä. Jos vesimittari jäätyy ja rikkoutuu, se saattaa aiheuttaa vesivahingon kiinteistöön. Tämän estämiseksi vesihuoltolaitoksen henkilökunta voi irrottaa mittarin syksyllä ja asentaa sen takaisin seuraavana keväänä. Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja tästä maksullisesta palvelusta.

Tonttivesijohdon sulkuventtiilin suojaputkea ei saa lyhentää, vaan sen tulee olla selvästi näkyvillä myös talviaikana. Venttiili on asennettu vesihuoltolaitoksen käytettäväksi vedenjakelun nopeaa katkaisua varten, jos kiinteistöllä on vuoto.

Jos kiinteistöön tulevan vesijohdon ympäriltä puuttuu suojaputki, kiinteistössä ei ole kiinteistökohtaista sulkuventtiiliä tai jos esimerkiksi vesimittarin venttiilejä on vaikea sulkea, ota yhteyttä työnjohtaja Mats Lalliin. Hän arvioi kiinteistönomistajalle aiheutuvat kustannukset ja sopii kiinteistönomistajan kanssa mahdollisista toimenpiteistä.

Työnjohtaja
Mats Lall
mats.lall@mustasaari.fi
Puh. 050 69 613

Kunnan viemäriverkkoon liittyneiden kiinteistöjen padotuskorkeuden on oltava 200 mm (kiinteistön viemärilaitteiden on oltava 200 mm liittymiskaivon kannen yläpuolella). Tämä on erityisen tärkeä muistaa niiden talojen kohdalla, joissa on kellarikerros, jos kellarissa on lattiakaivo. Tarvittaessa mittausteknikkomme voi tarkistaa olemassa olevien viemärilaitteiden korkeudet.

Mittausteknikko
Patrik Bondas
patrik.bondas@mustasaari.fi
Puh. 050 69 024