Kaavoituksen vaiheet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitellään kaavoitushankkeen perustiedot, eli kaavoituksen tarkoitus ja tavoitteet, kaavoituksen kulku ja aikataulu sekä hankkeesta lisätietoja antava henkilö. Ohjelma asetetaan nähtäville 14 tai 30 päiväksi, jona aikana on mahdollisuus jättää mielipiteensä ohjelmasta kaavoitusosastolle. Kuulutus nähtävillä olosta julkaistaan Vasabladetissa ja Ilkka-Pohjalaisessa sekä virastotalossa, Keskustie 4, Mustasaari. Materiaali on myös kunnan verkkosivuilla kohdassa nähtävillä olevat kaavat.

Kaavaluonnos

Luonnosvaiheessa esitellään kaavakartta ja useimmissa tapauksissa myös kaavaselostus. Kaavaselostuksessa selitetään kaavakartan sisältö. Luonnos asetetaan nähtäville 14 tai 30 päiväksi, jona aikana on mahdollisuus jättää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kuulutus julkaistaan Vasabladetissa ja Ilkka-Pohjalaisessa sekä virastotalossa, Keskustie 4, Mustasaari. Materiaali on myös kunnan verkkosivuilla kohdassa nähtävillä olevat kaavat. Tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuus kaavoitushankkeesta.

Kaavaehdotus

Kaavaehdotus muodostuu kaavakartasta ja kaavaselostuksesta liitteineen. Ehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi, ja sinä aikana on mahdollisuus jättää muistutuksia. Kuulutus julkaistaan Vasabladetissa ja Ilkka-Pohjalaisessa sekä virastotalossa, Keskustie 4, Mustasaari. Materiaali on myös kunnan verkkosivuilla kohdassa nähtävillä olevat kaavat.

Kaavan hyväksyminen

Yleis- ja asemakaavat hyväksyy pääasiallisesti kunnanvaltuusto. Asemakaavat, joilla on vähäisiä vaikutuksia voi hyväksyä yhdyskuntarakentamisen lautakunta. Kaavat tulevat voimaan, mikäli niistä ei jätetä valituksia Vaasan hallinto-oikeudella valitusajan kuluessa tai kun hallinto-oikeus / korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.