Etelämetsän asemakaava, Tölby

Vaihe: luonnos oli nähtävillä 7.6.–8.7.2019 (MRA 30. §)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 18.10-16.11.2018 (MRL 63.§).