Etelämetsän asemakaava, Tölby

Yhteyshenkilö Martina Bäckman, kaavoitusinsinööri
Vaihe: Kaavaehdotus oli nähtävillä 10.8.–8.9.2021 (MRA 27. §).

Kaavaluonnos oli nähtävillä 7.6.–8.7.2019 (MRA 30. §)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 18.10-16.11.2018 (MRL 63.§).