Vieraat eläin- ja kasvislajit

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Vieraslaji on ihmisen myötävaikutuksella ylittänyt luontaiset leviämisesteet, kuten mantereen, meren tai vuoriston.

Osa vieraslajeista luokitellaan haitallisiksi, sillä ne uhkaavat alkuperäisen lajiston monimuotoisuutta. Nämä vieraslajit voivat levitessään aiheuttaa haitallisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle, ekosysteemien toiminnalle ja näiden ylläpitämille ekosysteemipalveluille. Vieraslajit voivat uhata alkuperäisiä lajeja kilpailemalla niiden kanssa samoista resursseista, saalistamalla tai risteytymällä luonnossa näiden lajien kanssa. Vieraslajit ovat usein erittäin kilpailukykyisiä, joten ne valtaavat kasvupaikkoja. Pohjanmaalla esiintyviä vieraslajeja ovat kasveista esimerkiksi jättiukonputki, jättipalsami ja lupiini sekä nisäkkäistä supikoira, minkki ja amerikanmajava.

Suomessa vieraslajien leviämistä säännellään tiukasti vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain (1709/2015) 3. §:n mukaisesti. Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen tekemään välttämättömiä toimenpiteitä kiinteistöllä esiintyvän haitallisen vieraslajin torjumiseksi ja lajin leviämisen estämiseksi. Vieraslajien hävittämisestä löytyy lisätietoja verkkosivuilta vieraslajit.fi. Joidenkin lajien käsittely voi edellyttää suojavarusteita, joten lajien hävittämistä koskevia ohjeita on syytä noudattaa. Hävittämistoimenpiteiden toteuttamista valvoo elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Vieraslajihavainnoista voi ilmoittaa verkkopalvelun kautta osoitteessa vieraslajit.fi. Verkkopalvelussa on tietopankki Suomessa tavatuista vieraslajeista sekä joidenkin tällaisten lajien torjunnasta. Tietopankkia voi kartuttaa ilmoittamalla omista vieraslajihavainnoistaan. Havainnoista voi ilmoittaa myös Länsirannikon ympäristöyksikön toimipisteisiin.