Päätöspäivät

Rakennusvalvonta pyrkii käsittelemään hakemukset ja tekemään päätökset mahdollisimman nopeasti.

Lupahakemuksen käsittelyä nopeuttaa, jos hakemus on huolellisesti täytetty ja liitteenä on kaikki tarvittavat liitteet.

Rakennuslautakunta pitää kokouksen kerran kuukaudessa.

Rakennustarkastajat tekevät päätöksiä yleensä joka toinen viikko.

Rakennuslautakunnan päätöspäivät 2023

1.2.
8.3.
12.4.
10.5.
21.6.
23.8.
20.9.
18.10.
15.11.
13.12.

Rakennustarkastajien päätöspäivät 2023

23.1.
6.2.
27.2.
13.3.
27.3.
17.4.
2.5.
15.5.
29.5.
12.6.
26.6.
28.8.
11.9.
29.9.
9.10.
23.10.
6.11.
20.11.
18.12.