Palkitseminen

Vuoden palkitsemistilaisuus järjestetään 18.1.2024 Berny’n ravintolassa. Tilaisuudessa palkitaan urheilusaavutukset ja valitaan vuoden kunnon kuntalainen, vuoden kulttuuripersoona ja vuoden nuori.

Urheilijoiden palkitseminen

  • Urheilusaavutuskriteerit:
    • SM-, PM-, EM-, MM- tai olympiamitali tai Suomen edustaminen maajoukkueessa.
    • Palkittavan urheilijan on mitalin saavutushetkellä asuttava Mustasaaressa.

Ilmoita urheilusaavutukset ja ehdotukset valittaviksi henkilöiksi viimeistään 24.11.2023 verkkosivun vapaa-aika.mustasaari.fi kautta.

Vuoden Kunnon kuntalainen

Kunnon kuntalaiseksi nimetään vuosittain henkilö, työ- tai talkooryhmä, joka on omistautumisellaan, osaamisellaan ja työpanoksellaan innostanut lapsia, nuoria ja aikuisia osallistumaan säännöllisesti
vapaa-aikatoimintaan myönteisin vaikutuksin. Henkilön, työ- tai talkooryhmän tulee asua Mustasaaressa. Tunnustus voidaan myöntää samalle palkittavalle vain kerran.

Raatiin kuluu:
– Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Rosmarie Finne
– Hyvinvointivaliokunnan jäsen Alice Lillas
– Hyvinvointivaliokunnan jäsen Simo Suoranta
– Kultturisihteeri Annica Reini
– Liikuntaneuvoja Elisabeth Wiklund
– Nuorsioohjaaja Carolina Sund
– Vanhuskoordinaattori Anette Hästbacka
– Osallisuuskoordinaattori Jessica Strandholm

Perustellut, edellä olevat vaatimukset täyttävät ehdotukset Kunnon kuntalaiseksi 2023 lähetetään kirjallisesti sähköpostitse fritid@mustasaari.fi tai osoitteeseen Mustasaaren kunta, Vapaa-aika ja kulttuuri, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, viimeistään 24.11.2023.
Lisätietoja antaa osallisuuskoordinaattori Jessica Strandholm, puh. 044 424 0388.

Vuoden kulttuuripersoona

Vuoden kulttuuripersoonaksi nimetään henkilö, joka on vuoden aikana rikastuttanut Mustasaaren kulttuurielämää omistautumisellaan, osaamisellaan ja merkittävällä työpanoksellaan. Henkilön tulee asua Mustasaaressa.

Perustellut, edellä olevat vaatimukset täyttävät ehdotukset vuoden kulttuuripersoonaksi lähetetään kirjallisesti sähköpostitse kultur@mustasaari.fi tai osoitteeseen Mustasaaren kunta, Vapaa-aika ja kulttuuri, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, viimeistään 24.11.2023. 
Lisätietoja antaa kulttuurisihteeri Annica Reini, puh. 0500 162 112.

Raatiin kuluu:
– Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Rosmarie Finne
– Hyvinvointivaliokunnan jäsen Alice Lillas
– Hyvinvointivaliokunnan jäsen Simo Suoranta
– Kultturisihteeri Annica Reini

Vuoden nuori

Mustasaaren nuorisovaltuusto valitsee vuoden nuoreksi henkilön, joka on kuluneen vuoden aikana työskennellyt tai toiminut jollakin tavoin nuorten hyväksi. Henkilön tulee olla 13–21-vuotias mustasaarelainen.

Perustellut, edellä olevat vaatimukset täyttävät ehdotukset vuoden nuoreksi lähetetään kirjallisesti sähköpostitse ungdom@mustasaari.fi tai osoitteeseen Mustasaaren kunta, Vapaa-aika ja kulttuuri, Keskustie 4, 65610 Mustasaari viimeistään 24.11.2023.
Lisätietoja antaa nuoriso-ohjaaja Linus Lundkvist, puh. 050 309 8292.