Vapaat yritystontit

Laaja valikoima toimitiloja ja yritystontteja seudulta löytyy täältä:
Vaasan seudun toimitilat ja tontit

Hakumenetelmä

Vapaita tontteja varataan hakemuksesta seuraavalla lomakkeella:

Tontit varataan joko yhdyskuntarakentamisen valiokunnan päätöksellä (uudet tontit ja Vikby II -alueen tontit) tai viranhaltijapäätöksellä (muut tontit). Varausaika on 12 kuukautta, ja tänä aikana on jätettävä rakennuslupahakemus rakennusvalvontaan. Varausaika yritystontille toiminnan edellyttäessä ympäristölupaa on 24 kuukautta.

Varatusta tontista peritään varausmaksu, joka on 50 prosenttia vuosivuokrasta. Varausmaksu maksetaan, kun päätös tonttivarauksesta on tullut voimaan. Ympäristölupaa edellyttävää toimintaa varten varatun tontin varausmaksu maksetaan kahdessa osassa: kun päätös tonttivarauksesta on tullut voimaan, maksetaan 1 000 euroa, ja jäljellä oleva osa varausmaksusta maksetaan, kun tontti on ollut varattuna 12 kuukautta. Varausmaksu hyvitetään vuokrasopimuksen teon yhteydessä. Varaus tulee voimaan, kun varaussopimus allekirjoitettu ja varausmaksu on maksettu.

Vuokrasopimus laaditaan rakennuslupahakemuksen jättämisen jälkeen. Rakennuslupa voidaan myöntää vasta vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Uusista jakoon tulevista tonteista ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehdissä.

Tontin hallintaoikeus

Tontin hallintaoikeuden saa vuokrasopimuksen myötä. Tonttivaraus ei anna oikeutta rakennustöiden aloittamiseen tontilla tai tontin muuhun käyttöön.

Rakentamisvelvoite

Kunnalta tontin vuokraava sitoutuu aloittamaan rakentamisen tontilla asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti kolmen vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Vuokraaja ei saa luovuttaa tonttia edelleen rakentamattomana.

Maaperätutkimukset

Kunta ei ole teettänyt maaperätutkimuksia tonteilla. Varaaja vastaa maaperätutkimusten teettämisestä ja kustannuksista. Maaperätutkimus voidaan tehdä, kun tontinvaraussopimus on allekirjoitettu ja varausmaksu maksettu.

Kaavamääräykset

Hakijan on tutustuttava tonttia koskeviin kaavamerkintöihin ja kaavamääräyksiin, koska ne vaikuttavat muun muassa siihen, millaisen rakennuksen tontille saa rakentaa. Asemakaavan kaavamerkintöjä ja -määräyksiä on noudatettava. Lisätietoja rakentamisesta voi kysyä rakennusvalvonnasta.

Varausohjeet