Tiet ja kadut

Rakennuskaavatiet

Kunnassa on 65 km rakennuskaavateitä sekä 10 km kevyen liikenteen väyliä, joiden kunnossapidosta kunta vastaa. Suurimmalla osalla rakennuskaavateistä on kestopäällyste eli asvaltti.

Yksityiset tiet, joilla on tiekunta ja pysyvää asutusta

Tiet jaetaan neljään kunnossapitoluokkaan. Luokkaan I kuuluvat vanhat maantiet, joiden kunnossapidosta kunta vastaa kokonaan. Luokkiin II, III ja IV kuuluvat tiekunnat, joilla on kiinteää asutusta ja jotka saavat kunnossapitoavustusta, joka kattaa 70–80 prosenttia kustannuksista.

Kunnossapitoavustuksen saaminen edellyttää, että tie pidetään hyväksyttävässä kunnossa. Lisäksi kunnalle on toimitettava voimassa oleva pöytäkirja tiekunnan kokouksesta sekä selvitys tien kunnossapitokustannuksista. Nykyisin noin 70 tiekuntaa saa kunnossapitoavustusta vuosittain

Tiekunta

Tiekunta on tien omistajista koostuva yhteenliittymä, joka muodostetaan tietoimituksessa ja joka on rekisteröitävä maanmittaustoimistoon.

Kunnossapidon luovuttaminen

Tiekunta voi sopimuksesta luovuttaa tien kunnossapidon kunnalle, joka sitten hoitaa kaiken käytännön kunnossapitoon liittyvän. Kunta laskuttaa tiekunnalta 20–30 prosenttiin kustannuksista tieluokituksen mukaan. Kunta huolehtii sopimuksesta yhteensä 183,6 kilometristä yksityisteitä.

Yksityistiet, joilla ei ole pysyvää asutusta

Kunnan tiemestari neuvoo tien hallintoa ja kunnossapitoa koskevissa kysymyksissä.