Tiedonhallinta

Mustasaaren kunta on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) mukainen tiedonhallintayksikkö. Tiedonhallintayksikön johtona toimii kunnanhallitus, ja sen vastuulla on järjestää kunnan tiedonhallinta lain vaatimusten mukaisesti.