Ennakkoäänestys hoitolaitoksissa

Ennakkoäänestys järjestetään seuraavissa hoitolaitoksissa:

Mustasaaren lähisairaala 
Akuuttihoito-osasto
Kuntoutusosasto

Tehostetun palveluasumisen yksiköt 
Aspgården, Raippaluoto
Elvira, Sepänkylä
Hanneshemmet, Sepänkylä
Helmiina, Sepänkylä
Solgård, Sepänkylä

Palveluasumisen yksikkö
Solhörnan, Sepänkylä

Ennakkoäänestyksen ajankohta ilmoitetaan laitoksessa. Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat henkilöt.