Lomakkeet

Täältä huoltajat voivat ladata lasten koulunkäyntiin liittyviä lomakkeita.

E-lomake: Hakemus perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksusta vapauttamiseksi tai maksun alentamiseksi

Molempien huoltajien on täytettävä ja allekirjoitettava lomake. Lähetä lomake liitteineen sähköpostitse osoitteeseen bildning@korsholm.fi tai Mustasaaren kunta, Sivistystoimisto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari.

Kunnan järjestämän aamu- ja iltapäivätoiminnan paikkaa haetaan ja paikka irtisanotaan Wilmassa kohdassa hakemukset ja päätökset.