Henkilötietojen käsittely

Mustasaaren kunnan tietosuoja on tärkeä ja priorisoitu osa kunnan toimintaa julkisena viranomaisena. Kaikki kunnan työntekijät ovat tietoisia tietosuojan merkityksestä ja julkisuuslaista, ja heillä on työsuhteen perusteella vaitiolovelvollisuus.

Kunnan on tarpeen käsitellä henkilötietoja niiden palvelujen tuottamiseen, joita kunta tarjoaa ja joista se huolehtii ja vastaa. Aina kun kunta käsittelee henkilötietoja, käytetään ainoastaan sellaisia tietoja, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä kyseiseen tarkoitukseen. Rekisterit sisältävät lähinnä sellaisia henkilötietoja kuin nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköiset osoitteet.

Henkilötietoja kerätään ainoastaan tiettyä ennalta päätettyä tarkoitusta varten, ei koskaan ilman syytä. Henkilötiedot voidaan luovuttaa toisille viranomaisille vain lain tai viranomaispäätöksen nojalla.

Kunnan oikeudellinen peruste henkilötietojen käsittelyyn perustuu pääasiassa viranomaistoimintaan, laissa säädettyyn velvoitteeseen tai sopimukseen. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy kunnan tietosuojaselosteissa.

Kunta ei profiloi asiakkaita kerättyjen henkilötietojen pohjalta.

Henkilötietoja ei koskaan luovuteta kaupallisille toimijoille ilman rekisteröidyn suostumusta

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen artikloissa 12-23 säädetään rekisteröidyn oikeuksista.

Pyyntö tietojen tarkastamisesta tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Pyynnön jättäneen henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista

Rekisterinpitäjät ja tietosuojavastaavat

Kunta on nimennyt rekisterinpitäjät, heidän edustajansa sekä 15 tietosuojavastaavaa, joista kukin valvoo tiettyjä vastuualueita ja seuraa aktiivisesti, miten organisaatiossa noudatetaan asetusta. Tieto toimialojen henkilötietojen käsittelystä on dokumentoituna kullakin rekisterinpitäjällä. Kunnan rekisterinpitäjät ovat:

  • Kunnanhallitus
  • Yhdyskuntarakentamisen valiokunta
  • Rakennuslautakunta
  • Länsirannikon valvontalautakunta
  • Sivistysvaliokunta
  • Hyvinvointivaliokunta

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kysymykset kunnan henkilötietoasiakirjojen käsittelystä osoitetaan kunnan tietosuojaryhmälle sähköpostitse tietosuoja@mustasaari.fi.

Kunnanhallituksen tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö muihin viranomaisiin on kirjaaja Iita-Mari Hellberg, iita-mari.hellberg@mustasaari.fi.